[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Patch voor vertaling van aptitudeHoi Bart,

Tijdens een installatie ontdekte ik een probleem in de vertaling van 
aptitude: op een aantal plaatsen ontbrak een spatie waardoor vaste en 
variable tekst "hard" tegen elkaar aan stond. Dit is uiteraard nogal 
storend.

Daarnaast vond ik een aantal vertalingen niet helemaal gelukkig.

Afijn, hierbij een aangepaste versie en een patch waarin de wijzigingen 
zichtbaar zijn.

In enkele strings heb ik een ":" toegevoegd terwijl die er in het Engels 
niet staat. Reden is dat het woord in die gevallen in het Nederlands 
eigenlijk _achter_ de variabele hoort te staan. Omdat dat niet kan, lijkt 
me een ":" in die gevallen een verbetering.

Aan jou uiteraard de vrijheid om voorstellen al dan niet over te nemen.

Zou het nog lukken om dit in Sarge te krijgen?

Groeten,
Frans

--- aptitude_0.2.15.9-2_nl.po.orig	2005-04-10 19:54:27.812179216 +0200
+++ aptitude_0.2.15.9-2_nl.po	2005-04-10 20:20:33.079416875 +0200
@@ -520,7 +520,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:385
 #, c-format
 msgid "To continue, enter \"%s\"; to abort, enter \"%s\": "
-msgstr "Geef \"%s\" in om verder te gaan, geef \"%s\" in om af te breken:"
+msgstr "Geef \"%s\" in om verder te gaan, geef \"%s\" in om af te breken: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:396
 #, c-format
@@ -545,17 +545,17 @@
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:514
 #, c-format
 msgid "%lu packages upgraded, %lu newly installed, "
-msgstr "%lu pakketten opgewaardeerd, %lu nieuwe geïnstalleerd,"
+msgstr "%lu pakketten opgewaardeerd, %lu nieuwe geïnstalleerd, "
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:518
 #, c-format
 msgid "%lu reinstalled, "
-msgstr "%lu geherinstalleerd,"
+msgstr "%lu geherinstalleerd, "
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:520
 #, c-format
 msgid "%lu downgraded, "
-msgstr "%lu gedegradeerd,"
+msgstr "%lu gedegradeerd, "
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:522
 #, c-format
@@ -565,12 +565,12 @@
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:529
 #, c-format
 msgid "Need to get %sB/%sB of archives. "
-msgstr "Heb %sB/%sB archieven nodig."
+msgstr "Heb %sB/%sB archieven nodig. "
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:532
 #, c-format
 msgid "Need to get %sB of archives. "
-msgstr "Heb %sB archieven nodig."
+msgstr "Heb %sB archieven nodig. "
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:539
 #, c-format
@@ -606,7 +606,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:732
 #, c-format
 msgid "Do you want to continue? [Y/n/?] "
-msgstr "Wilt u verder gaan? [Y/n/?]"
+msgstr "Wilt u verder gaan? [Y/n/?] "
 
 #: src/cmdline/cmdline_prompt.cc:757
 #, c-format
@@ -833,7 +833,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:235
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:256
 msgid "Package: "
-msgstr "Pakket:"
+msgstr "Pakket: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:236
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:264
@@ -849,7 +849,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:258
 #: src/pkg_info_screen.cc:107
 msgid "Essential: "
-msgstr "Essentieel:"
+msgstr "Essentieel: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:258
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:262
@@ -876,12 +876,12 @@
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:275
 msgid "Version: "
-msgstr "Versie:"
+msgstr "Versie: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:276
 #: src/pkg_info_screen.cc:115
 msgid "Priority: "
-msgstr "Prioriteit:"
+msgstr "Prioriteit: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:277
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:279
@@ -892,32 +892,32 @@
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:278
 #: src/pkg_info_screen.cc:116
 msgid "Section: "
-msgstr "Sectie:"
+msgstr "Sectie: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:280
 #: src/pkg_info_screen.cc:117
 msgid "Maintainer: "
-msgstr "Beheerder:"
+msgstr "Beheerder: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:283
 msgid "Uncompressed Size: "
-msgstr "Niet gecomprimeerde grootte:"
+msgstr "Niet gecomprimeerde grootte: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:287
 msgid "Architecture: "
-msgstr "Architectuur:"
+msgstr "Architectuur: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:289
 msgid "Compressed Size: "
-msgstr "Gecomprimeerde grootte:"
+msgstr "Gecomprimeerde grootte: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:291
 msgid "Filename: "
-msgstr "Bestandsnaam:"
+msgstr "Bestandsnaam: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:293
 msgid "MD5sum: "
-msgstr "MD5som:"
+msgstr "MD5som: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:297
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:299
@@ -959,7 +959,7 @@
 #: src/cmdline/cmdline_show.cc:321
 #: src/pkg_info_screen.cc:99
 msgid "Description: "
-msgstr "Beschrijving:"
+msgstr "Beschrijving: "
 
 #: src/cmdline/cmdline_simulate.cc:36
 #, c-format
@@ -1022,19 +1022,19 @@
 #: src/download_bar.cc:74
 #: src/generic/acqprogress.cc:57
 msgid "Hit "
-msgstr "Getroffen"
+msgstr "Geraakt: "
 
 #: src/download_bar.cc:87
 msgid "Downloading "
-msgstr "Ophalen"
+msgstr "Ophalen van "
 
 #: src/download_bar.cc:100
 msgid "Got "
-msgstr "Hebbes"
+msgstr "Gehaald: "
 
 #: src/download_bar.cc:154
 msgid "Downloading..."
-msgstr "Ophalen..."
+msgstr "Bezig met ophalen..."
 
 #: src/download.cc:93
 msgid "Couldn't read list of package sources"
@@ -1203,12 +1203,12 @@
 #: src/generic/acqprogress.cc:230
 #, c-format
 msgid " [Working]"
-msgstr "[Werkend]"
+msgstr "[Bezig]"
 
 #: src/download_item.cc:103
 #: src/download_list.cc:269
 msgid "[Hit]"
-msgstr "[Hit]"
+msgstr "[Geraakt]"
 
 #: src/download_item.cc:103
 #: src/download_list.cc:289
@@ -1227,7 +1227,7 @@
 #: src/download_list.cc:161
 #: src/download_screen.cc:201
 msgid "Total Progress: "
-msgstr "Totale vooruitgang:"
+msgstr "Totale voortgang: "
 
 #: src/download_list.cc:180
 #: src/download_screen.cc:216
@@ -1277,11 +1277,11 @@
 
 #: src/generic/acqprogress.cc:112
 msgid "Ign "
-msgstr "Negeer"
+msgstr "Negeer "
 
 #: src/generic/acqprogress.cc:116
 msgid "Err "
-msgstr "Fout"
+msgstr "Fout "
 
 #: src/generic/acqprogress.cc:136
 #, c-format
@@ -1338,7 +1338,7 @@
 
 #: src/generic/aptcache.cc:962
 msgid "Unable to correct dependencies, some packages cannot be installed"
-msgstr "Onmogelijk om afhankelijkheden te corrigeren, enkele pakketten kunnen niet geïnstalleerd worden"
+msgstr "Kan afhankelijkheden niet corrigeren, enkele pakketten kunnen niet geïnstalleerd worden"
 
 #: src/generic/aptcache.cc:1322
 msgid "The list of sources could not be read."
@@ -1355,12 +1355,12 @@
 #: src/generic/apt.cc:143
 #, c-format
 msgid "Unable to open %s for writing"
-msgstr "Onmogelijk om %s te openen voor schrijven"
+msgstr "Kan %s niet openen om te schrijven"
 
 #: src/generic/apt.cc:153
 #, c-format
 msgid "Unable to replace %s with new configuration file"
-msgstr "Onmogelijk om %s te vervangen met nieuw configuratiebestand"
+msgstr "Kan %s niet vervangen door nieuw configuratiebestand"
 
 #: src/generic/apt.cc:232
 msgid "Warning: could not lock the cache file.  Opening in read-only mode"
@@ -1411,11 +1411,11 @@
 #: src/generic/pkg_acqfile.cc:134
 #, c-format
 msgid "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
-msgstr "De pakketindexbestanden zijn gecorumpeerd. Geen bestandsnaam:-veld voor pakket %s."
+msgstr "De pakketindexbestanden zijn gecorumpeerd. Veld bestandsnaam: voor pakket %s ontbreekt."
 
 #: src/generic/pkg_changelog.cc:105
 msgid "Can't get value of $HOME, using TMPDIR (insecure)"
-msgstr "Kan waarde van $HOME niet verkrijgen, gebruik TMPDIR(wat onveilig is)"
+msgstr "Kan waarde van $HOME niet verkrijgen, gebruik TMPDIR (wat onveilig is)"
 
 #: src/generic/pkg_changelog.cc:147
 #: src/view_changelog.cc:60
@@ -1445,7 +1445,7 @@
 #: src/generic/pkg_hier.cc:180
 #, c-format
 msgid "Bad record encountered (Package=%s, Group=%s), skipping"
-msgstr "Slecht record aangetroffen (Pakket=%s, Groep=%s), negeren"
+msgstr "Foutief record aangetroffen (Pakket=%s, Groep=%s), negeren"
 
 #: src/generic/pkg_hier.cc:243
 #, c-format
@@ -1501,12 +1501,12 @@
 #: src/load_grouppolicy.cc:54
 #, c-format
 msgid "Bad section name '%s' (use 'none', 'topdir', or 'subdir')"
-msgstr "Slechte sectienaam '%s' (gebruik 'none', 'topdir', of 'subdir')"
+msgstr "Foutieve sectienaam '%s' (gebruik 'none', 'topdir', of 'subdir')"
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:67
 #, c-format
 msgid "Bad passthrough setting '%s' (use 'passthrough' or 'nopassthrough')"
-msgstr "Slechte passthrough-instelling '%s' (gebruik 'passthrough' of 'nopassthrough')"
+msgstr "Foutieve passthrough-instelling '%s' (gebruik 'passthrough' of 'nopassthrough')"
 
 #: src/load_grouppolicy.cc:75
 msgid "Too many arguments to by-section grouping policy"
@@ -1968,15 +1968,15 @@
 
 #: src/mine/cmine.cc:235
 msgid "Height of board: "
-msgstr "Hoogte van het bord:"
+msgstr "Hoogte van het bord: "
 
 #: src/mine/cmine.cc:239
 msgid "Width of board: "
-msgstr "Breedte van het bord:"
+msgstr "Breedte van het bord: "
 
 #: src/mine/cmine.cc:243
 msgid "Number of mines: "
-msgstr "Aantal mijnen:"
+msgstr "Aantal mijnen: "
 
 #: src/mine/cmine.cc:308
 msgid "Choose difficulty level"
@@ -2093,11 +2093,11 @@
 
 #: src/mine/cmine.cc:599
 msgid "Enter the filename to load: "
-msgstr "Geef de in te laden bestandsnaam:"
+msgstr "Geef de in te laden bestandsnaam: "
 
 #: src/mine/cmine.cc:606
 msgid "Enter the filename to save: "
-msgstr "Geef de te bewaren bestandsnaam:"
+msgstr "Geef de te bewaren bestandsnaam: "
 
 #: src/mine/cmine.cc:616
 msgid "mine-help.txt"
@@ -2941,15 +2941,15 @@
 
 #: src/pkg_info_screen.cc:118
 msgid "Compressed size: "
-msgstr "Gecomprimeerde grootte:"
+msgstr "Gecomprimeerde grootte: "
 
 #: src/pkg_info_screen.cc:119
 msgid "Uncompressed size: "
-msgstr "Ongecomprimeerde grootte:"
+msgstr "Ongecomprimeerde grootte: "
 
 #: src/pkg_info_screen.cc:120
 msgid "Source Package: "
-msgstr "Bronpakket:"
+msgstr "Bronpakket: "
 
 #: src/pkg_info_screen.cc:130
 #, c-format
@@ -3032,7 +3032,7 @@
 
 #: src/pkg_tree.cc:326
 msgid "Search for: "
-msgstr "Zoek naar:"
+msgstr "Zoek naar: "
 
 #: src/pkg_tree.cc:586
 msgid "All Packages"
@@ -3050,19 +3050,19 @@
 
 #: src/pkg_tree.cc:672
 msgid "Enter the new package tree limit: "
-msgstr "Geef de nieuwe pakketboomlimiet:"
+msgstr "Geef de nieuwe pakketboomlimiet: "
 
 #: src/pkg_tree.cc:706
 msgid "Enter the new package grouping mechanism for this display: "
-msgstr "Geef het nieuwe pakketgroepeermechanisme voor deze weergave:"
+msgstr "Geef het nieuwe pakketgroepeermechanisme voor deze weergave: "
 
 #: src/pkg_tree.cc:714
 msgid "Enter the new package sorting mechanism for this display: "
-msgstr "Geef het nieuwe pakketsorteermechanisme voor deze weergave:"
+msgstr "Geef het nieuwe pakketsorteermechanisme voor deze weergave: "
 
 #: src/pkg_ver_item.cc:625
 msgid "Information about "
-msgstr "Informatie over"
+msgstr "Informatie over "
 
 #: src/pkg_view.cc:342
 msgid "make_package_view: error in arguments -- two main widgets??"
@@ -3859,7 +3859,7 @@
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Description of "
-#~ msgstr "Beschrijving:"
+#~ msgstr "Beschrijving: "
 
 #, fuzzy
 #~ msgid " -S fname: read the aptitude extended status info from fname.\n"

Attachment: aptitude_0.2.15.9-2_nl.po.gz
Description: GNU Zip compressed data

Attachment: pgpLGcGISi7iy.pgp
Description: PGP signature


Reply to: