[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po://animals-gameOn Wed, Dec 29, 2004 at 09:31:08PM +0100, Vincent Zweije wrote:
> "was je aan het denken" komt mij voor als een klus waar serieus en
> geconcentreerd aan gewerkt moet worden.

Ah, op die manier. Hm, is dan een dialect-verschil, denk ik.

-- 
     EARTH
   smog |  bricks
 AIR -- mud -- FIRE
soda water |  tequila
     WATER
 -- with thanks to fortuneReply to: