[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po://animals-gameOn Wed, Dec 29, 2004 at 03:29:59PM +0100, Wouter Verhelst wrote:

|| On Sun, Dec 12, 2004 at 10:36:27PM +0100, Vincent Zweije wrote:

|| > || #. Now don't get me wrong: Please don't swear at the user! ;-)
|| > || #. children.
|| > || #. This applies only to some languages, e.g. German, French, Spanish...
|| > || #. If you don't have this difference in your grammar (e.g. English),
|| > || #: animals-game:90
|| > || msgid "Error: Please specify your home directory in the environment variable \"HOME\"."
|| > || msgstr "Fout: Gelieve uw thuis-directorie te specifiëren in de omgevingsvariabele \"HOME\"."
|| >
|| > Zet je thuismap in de omgevingsvariable "HOME".
||
|| Sounds good, maar ik heb wel die 'Fout:' daarvoor behouden.

Natuurlijk.

|| > || #: animals-game:154
|| > || msgid "No!? I give up. You win! Which animal were you thinking of?"
|| > || msgstr "Neen? Dan geef ik het op, jij wint! Aan welk dier was je aan het denken?"
|| >
|| > Nee?
|| >
|| > Aan welk dier dacht je?
||
|| Aangepast; maar wat is er mis met de formulering zoals ik die gebruikt
|| had?

Er mag nog steeds gewonnen worden...

"was je aan het denken" komt mij voor als een klus waar serieus en
geconcentreerd aan gewerkt moet worden. Een beetje te formeel voor
de kiddo's. Vandaar.

|| > || #: animals-game:203
|| > || msgid "This software is licensed under the Artistic License."
|| > || msgstr "Dit programma is beschikbaar onder de Artistic License."
|| >
|| > Hmm... artistieke licentie? Kunstlicentie? (nah)
||
|| Heb het toch maar in het Engels gehouden. Kan me niet veel situaties
|| voorstellen waarbij dat voor een kind veel uitmaakt...

Mja... ik probeerde gewoon wat uit. Zie het maar als het oplaten van
een ballonnetje.

Ta.                             Vincent.Reply to: