[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://mailman (10 echte strings)Op wo, 24-11-2004 te 02:32 +0100, schreef Luk Claes:

Subject: [LCFC] po-debconf://mailman (10 echte strings)

Juist. Geef die maintainer een shot onder z'n achterste, en zeg hem dat
hij geen _ voor een multiselect-lijn in z'n templates file moet zetten
als er niks vertaald moet worden.

> #. Type: multiselect
> #: ../templates:7
> msgid "Which languages to support? "
> msgstr "Welke talen wilt u dat ondersteund worden?"

Hm, komt me wat krampachtig over. Voorstel:

"Voor welke talen wenst u ondersteuning?"

> #. Type: multiselect
> #: ../templates:7
> msgid "For each supported language Debian Mailman stores default language specific texts in /etc/mailman/LANG/ giving them conffile like treatment with the help of ucf. This means approximately 150kB for each supported language on the root FS."
> msgstr "Voor elke ondersteunde taal bewaart Debian Mailman standaard taalafhankelijke teksten in /etc/mailman/LANG/, wat hen een soort conffile-behandeling geeft met de hulp van ucf. Dit betekent ongeveer 150kB voor elke ondersteunde taal op het hoofdbestandssysteem."
> 
> #. Type: multiselect
> #: ../templates:7
> msgid "If you need a different set of languages at a later time, just run dpkg-reconfigure mailman."
> msgstr "Als u op een later tijdstip een andere verzameling talen wilt, voer dan dpkg-reconfigure mailman uit."
> 
> #. Type: multiselect
> #: ../templates:7
> msgid "NOTE: Languages enabled on existing mailing lists are forcibly re- enabled when deselected and mailman needs at least one language for displaying it's messages."
> msgstr "LET OP: talen die in gebruik zijn op reeds bestaande mailinglijsten worden opnieuw ingesteld indien u ze heeft uitgeschakeld; en mailman heeft ook ten minste één taal nodig om zijn boodschappen weer te geven."
> 
> #. Type: boolean
> #: ../templates:27
> msgid "Gate news to mail?"
> msgstr "Nieuws doorsluizen naar e-mail?"
> 
> #. Type: boolean
> #: ../templates:27
> msgid "Do you want to gate news to mail, that is, send all the messages which appear in a newsgroup to a mailing list."
> msgstr "Wilt u nieuws doorsluizen naar e-mail, d.w.z. alle boodschappen die verschijnen in een nieuwsgroep verzenden naar een mailinglijst."
> 
> #. Type: boolean
> #: ../templates:27
> msgid "Most people won't need this."
> msgstr "De meeste mensen hebben dit niet nodig."
> 
> #. Type: note
> #: ../templates:35
> msgid "Missing site list"
> msgstr "Ontbrekende site-lijst"
> 
> #. Type: note
> #: ../templates:35
> msgid "Mailman needs a so-called \"site list\", which is the list from which password reminders and such are sent out from. This list needs to be created before mailman will start."
> msgstr "Mailman heeft een zogenaamde \"site-lijst\" nodig, dit is de lijst waarvan wachtwoordherinneringen en dergelijke worden verstuurd. Deze lijst moet aangemaakt worden voordat mailman wordt opgestart."
> 
> #. Type: note
> #: ../templates:35
> msgid "To create the list, run \"newlist mailman\" and follow the instructions on-screen. Note that you also need to start mailman after that, using /etc/init.d/mailman start."
> msgstr "Om de lijst aan te maken, voert u \"newlist mailman\" uit en volgt u de instructies op het scherm. Merk op dat u mailman daarna moet opstarten door /etc/init.d/mailman start te gebruiken."

Ik zou hier nog een komma bijzetten:

[...] opstarten, door /etc/init.d/mailman [...]

-- 
     EARTH
   smog |  bricks
 AIR -- mud -- FIRE
soda water |  tequila
     WATER
 -- with thanks to fortuneReply to: