[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://kdebase (6 strings)Op wo, 24-11-2004 te 02:25 +0100, schreef Luk Claes:
> #. Type: select
> #: ../kdm.templates:4
> msgid "A display manager is a program that provides graphical login capabilities for the X Window System."
> msgstr "Een weergavebeheerder is een programma dat grafische login-mogelijkheden aanbiedt voor het X Window System."

Voorstel: aanmeld-mogelijkheden ?

> #. Type: select
> #: ../kdm.templates:4
> msgid "Only one display manager can manage a given X server, but multiple display manager packages are installed.  Please select which display manager should run by default."
> msgstr "Er kan maar één weergavebeheerder een gegeven X-server beheren, maar er zijn meerdere weergavebeheerder-pakketten geïnstalleerd. Selecteer welke weergavebeheerder standaard moet worden uitgevoerd."

ik zou hier s/uitgevoerd/gebruikt/ doen, maar misschien maakt het niet
zo veel uit.

tenzij...

> #. Type: select
> #: ../kdm.templates:4
> msgid "(Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to manage different servers; to achieve this, configure the display managers accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the check for a default display manager.)"
> msgstr "(Er kunnen meerdere weergavebeheerders tegelijk worden uitgevoerd als ze geconfigureerd zijn om verschillende servers te beheren; om dit te bereiken, configureert u de weergavebeheerders op de gepaste wijze, bewerkt u hun startscripts in /etc/init.d en schakelt u de controle voor een standaard weergavebeheerder uit.)"

...je hier 'uitgevoerd' laat staan -- één van de twee :-)

-- 
Wouter Verhelst
NixSys BVBA
Louizastraat 14, 2800 Mechelen
T:+32 15 27 69 50 / F:+32 15 27 60 51 / M:+32 486 836 198Reply to: