[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://mailman (10 echte strings)-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Enigmail
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)

iD8DBQFBo+Sp5UTeB5t8Mo0RAipXAKCi6G2zo2MqNWTPaQsSnWfI4Qg4agCeMtCU
I7BiLuDmzYABcv6CFxZ47Vs=
=22sU
-----END PGP SIGNATURE-----
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mailman 2.1.5-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-18 19:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-24 02:31+0100\n"
"Last-Translator: Luk Claes <luk.claes@ugent.be>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "big5"
msgstr "big5"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "ca"
msgstr "ca"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "cs"
msgstr "cs"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "da"
msgstr "da"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "de"
msgstr "de"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "en"
msgstr "en"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "es"
msgstr "es"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "et"
msgstr "et"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "eu"
msgstr "eu"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "fi"
msgstr "fi"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "fr"
msgstr "fr"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "hr"
msgstr "hr"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "hu"
msgstr "hu"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "it"
msgstr "it"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "ja"
msgstr "ja"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "ko"
msgstr "ko"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "lt"
msgstr "lt"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "nl"
msgstr "nl"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "no"
msgstr "no"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "pl"
msgstr "pl"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "pt"
msgstr "pt"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "pt_BR"
msgstr "pt_BR"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "ro"
msgstr "ro"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "ru"
msgstr "ru"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "sl"
msgstr "sl"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "sr"
msgstr "sr"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "sv"
msgstr "sv"

#. Type: multiselect
#: ../templates:5
msgid "uk"
msgstr "uk"

#. Type: multiselect
#: ../templates:7
msgid "Which languages to support? "
msgstr "Welke talen wilt u dat ondersteund worden?"

#. Type: multiselect
#: ../templates:7
msgid "For each supported language Debian Mailman stores default language specific texts in /etc/mailman/LANG/ giving them conffile like treatment with the help of ucf. This means approximately 150kB for each supported language on the root FS."
msgstr "Voor elke ondersteunde taal bewaart Debian Mailman standaard taalafhankelijke teksten in /etc/mailman/LANG/, wat hen een soort conffile-behandeling geeft met de hulp van ucf. Dit betekent ongeveer 150kB voor elke ondersteunde taal op het hoofdbestandssysteem."

#. Type: multiselect
#: ../templates:7
msgid "If you need a different set of languages at a later time, just run dpkg-reconfigure mailman."
msgstr "Als u op een later tijdstip een andere verzameling talen wilt, voer dan dpkg-reconfigure mailman uit."

#. Type: multiselect
#: ../templates:7
msgid "NOTE: Languages enabled on existing mailing lists are forcibly re- enabled when deselected and mailman needs at least one language for displaying it's messages."
msgstr "LET OP: talen die in gebruik zijn op reeds bestaande mailinglijsten worden opnieuw ingesteld indien u ze heeft uitgeschakeld; en mailman heeft ook ten minste één taal nodig om zijn boodschappen weer te geven."

#. Type: boolean
#: ../templates:27
msgid "Gate news to mail?"
msgstr "Nieuws doorsluizen naar e-mail?"

#. Type: boolean
#: ../templates:27
msgid "Do you want to gate news to mail, that is, send all the messages which appear in a newsgroup to a mailing list."
msgstr "Wilt u nieuws doorsluizen naar e-mail, d.w.z. alle boodschappen die verschijnen in een nieuwsgroep verzenden naar een mailinglijst."

#. Type: boolean
#: ../templates:27
msgid "Most people won't need this."
msgstr "De meeste mensen hebben dit niet nodig."

#. Type: note
#: ../templates:35
msgid "Missing site list"
msgstr "Ontbrekende site-lijst"

#. Type: note
#: ../templates:35
msgid "Mailman needs a so-called \"site list\", which is the list from which password reminders and such are sent out from. This list needs to be created before mailman will start."
msgstr "Mailman heeft een zogenaamde \"site-lijst\" nodig, dit is de lijst waarvan wachtwoordherinneringen en dergelijke worden verstuurd. Deze lijst moet aangemaakt worden voordat mailman wordt opgestart."

#. Type: note
#: ../templates:35
msgid "To create the list, run \"newlist mailman\" and follow the instructions on-screen. Note that you also need to start mailman after that, using /etc/init.d/mailman start."
msgstr "Om de lijst aan te maken, voert u \"newlist mailman\" uit en volgt u de instructies op het scherm. Merk op dat u mailman daarna moet opstarten door /etc/init.d/mailman start te gebruiken."


Reply to: