[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po://flex/po/nl.po (155 strings)Op vr, 26-11-2004 te 17:54 +0100, schreef Alper Çugun:
> > #: nfa.c:703
> > #, c-format
> > msgid "too many rules (> %d)!"
> > msgstr "te veel regels (> %d)!"
> 
> s/te veel/teveel/ ?
>
> Kan iemand me het verschil tussen de twee uitleggen?

teveel is een zelfstandig naamwoord, en betekent zo veel als
'overschot'; "Er is een teveel aan appelen ontdekt in de achtertuin van
oom Jan". 'Te veel' is daarentegen een bijzin die gebruikt kan worden
als telwoord; "Er zijn te veel appelen in de achtertuin van oom Jan".

In deze context dus twee woorden -- te veel.

-- 
     EARTH
   smog |  bricks
 AIR -- mud -- FIRE
soda water |  tequila
     WATER
 -- with thanks to fortuneReply to: