[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po://flex/po/nl.po (155 strings)On Wed, 24 Nov 2004 02:22:46 +0100, Luk Claes 

Holy fuck. Wat een klote-teksten om te vertalen. <respect>

> #: dfa.c:61
> #, c-format
> msgid "State #%d is non-accepting -\n"
> msgstr "Toestand #%d is niet-aanvaarden -\n"

Ik weet de context hier niet maar zou dit niet beter zijn?
s/aanvaarden/aanvaardend/

> #: main.c:273
> msgid "-Cf and -CF are mutually exclusive"
> msgstr "-Cf en -CF zijn mutueel exclusief"

s/mutueel exclusief/wederzijds uitsluitend/

> #: main.c:285
> msgid "Options -+ and --reentrant are mutually exclusive."
> msgstr "Opties -+ en --reentrant zijn mutueel exclusief."

s/mutueel exclusief/wederzijds uitsluitend/

> #: main.c:814
> msgid " Compressed tables always back-up\n"
> msgstr " Gecomprimeerde tabellen hebben altijd reservekopies\n"

s/reservekopies/reservekopieën/
 

> msgstr ""
> "Maakt programma's die een pattroonherkening uitvoeren op tekst.\n"
> "\n"
> "Tabelcompressie:\n"
> " -Ca, --align     trade-off grotere tabellen voor betere geheugenaliniëring\n"

trade-off maar wel vertalen? Iets als:
'ruil grotere tabellen in voor betere geheugenaliniëring'

> " -b, --backup     schrijf informatie over reservekopies naar %s\n"

idem reservekopieën

> #: nfa.c:703
> #, c-format
> msgid "too many rules (> %d)!"
> msgstr "te veel regels (> %d)!"

s/te veel/teveel/ ?

Kan iemand me het verschil tussen de twee uitleggen?

OK,

AlperReply to: