[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: D-I Installatie handleiding: eerste hoofdstuk vertaaldIk heb de twee mailtjes van Wouter weer geïntegreerd tot één antwoord...

Voor volgende vertalingen zal ik steeds losse documenten voor review opsturen. 
Voor de eerste bulk leek me dit handiger... Excuses.

On Saturday 13 March 2004 13:36, Wouter Verhelst wrote:
> On Fri, Mar 12, 2004 at 08:52:07PM +0100, Frans Pop wrote:
>
> [doc-organization.xml]
> > installatiesysteem van Debian wordt ondersteund, en dergelijke. We
> > moedigen gevorderde gebruikers aan om heen en weer te bladeren in het
> > document.
>
> "jump around in a text" wordt in het Nederlands "diagonaal lezen"
> genoemd:
> "om het document diagonaal te lezen."
>
> tenzij dat écht Vlaams is (maar ik denk van niet).
Volgens mij is diagonaal lezen een techniek voor snellezen en impliceert het 
niet dat de lezer heen en weer bladert.

> [getting-newest-doc.xml]
> [getting-newest-inst.xml]
> [welcome.xml]
> [what-is-debian-hurd.xml]
Ik neem aan geen opmerkingen over deze documenten...

> [what-is-debian-linux.xml]
> > De combinatie van de filosofie en methodologie van Debian met de
> > hulpprogramma's van GNU, de Linux kernel en andere belangrijke vrije
> > software, vormt een unieke software distributie die Debian GNU/Linux
> > wordt genoemd. Deze distributie is opgebouwd uit een groot aantal
> > software <emphasis>pakketten</emphasis>.
>
> Hm. "softwarepakketten" is een samenstelling in het Nederlands; ik zou
> op z'n minst er voor zorgen dat er geen spatie voor "pakketten" komt,
> maar mogelijk hoort "software" mee in de <emphasis> tag.
Volgens mij moet software niet binnen tag omdat hier het begrip (Debian) 
pakketten wordt geïntroduceerd. Ik heb software gewoon weggelaten; in de 
volgende zin wordt voldoende uitgelegd wat er in een pakket zit.

> > Ook heeft elk pakket een <emphasis>ontwikkelaar</emphasis> die
> > eerstverantwoordelijke is om het pakket up-to-date te houden,
>
> s/eerstverantwoordelijke/de eerste verantwoordelijke/
Staat in groene boekje als één woord; wel lidwoord toegevoegd.

> [what-is-debian.xml]
>
> > nieuwe Linux kernel. Die relatief kleine groep van toegewijde
> > enthousiastelingen waren de oorspronkelijke financiers van de <ulink
> > url="http://www.fsf.org/fsf/fsf.html";>Free Software Foundation</ulink>
> > en is, onder invloed van de filosofie van <ulink
> > url="http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html";>GNU</ulink>, over de
> > jaren uitgegroeid tot een organisatie van rond de 800
> > <firstterm>Debian Ontwikkelaars</firstterm>.
>
> Neen, da's niet correct; hier heb je de Engelstalige tekst verkeerd
> begrepen. Correct is:
Had het woordje 'by' gemist :-(

> > <!--FJP 'maintainer' anders vertalen dan 'developer'; niet: beheerder
> > //-->
>
> Boa, weet ik zo niet. In Debian zijn de termen "package maintainer" en
> "Debian developer" bijna synoniemen. Niet helemaal, maar bijna; ik denk
> dan ook niet dat het kwaad kan dat je ze in de Nederlandse vertaling
> naar hetzelfde woord vertaalt...
Was ook mijn idee.

> [what-is-linux.xml]
>
> > Linux is an operating system: a series of programs that let you
> > interact with your computer and run other programs.//-->
> > Linux is een besturingssysteem: een serie programma's die interactie
> > met uw computer en het uitvoeren van andere programma's mogelijk maken.
>
> Hm. Pas dat aan vooraleer iemand RMS erbijhaalt: s|Linux|GNU/Linux| .
> Ja, ik weet dat de tekst later "GNU/Linux" zegt, maar dan nog.
Moet dat hier? Volgens mij wordt hier voornamelijk naar functie van de kernel 
verwezen. Voorkeur om het origineel te volgen.

> > besturingsystemen die niet gewend zijn om de opdrachtregel of hun
> > werkblad te zien als iets dat ze kunnen veranderen.
> > <!--FJP 'command line shells'? //-->
>
> Uh, ja. Dingen zoals bash, tcsh, zsh, en zo.
Duh. Zover was ik ook, maar hoe vertalen we het?

> [preface.xml]
>
> > Wij vereisen dat u Debian en de auteurs van dit document @op passende
> > wijze recht doet@ bij alle @zaken@ die van dit document zijn afgeleid.
> > Als u dit document wijzigt en verbetert, verzoeken wij u dit te
> > berichten aan de auteurs van dit document, via
> > <email>&email-debian-boot-list;</email>.
> > <!--FJP Nog geen goede vertaling voor 'properly attribute' //-->
> > <!--FJP 'materials'? //-->
>
> "op passende wijze vermeldt in alle afgeleiden van dit document"?
Dank!Reply to: