[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://debconfOp ma 12-01-2004, om 13:15 schreef Wouter Verhelst:
> Hm. Vandale schijnt het niet te kennen. "Front" wel, en daarvoor wordt
> "het" aangewezen. Een aantal andere woorden waar "front" in voorkomt
> gebruiken echter "de".
> 
> Nah ja. "De" lijkt mij persoonlijk beter te zijn, maar zolang we
> consistent zijn maakt het mij niet echt uit...

Uh -- ik bedoel hier uiteraard "het", niet "de" :)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
Most people have two reasons for doing anything -- a good reason, and
the real reason

Attachment: signature.asc
Description: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend


Reply to: