[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://debconfOn Sun, Jan 11, 2004 at 03:21:52AM +0100, cobaco wrote:
[...]
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../templates:3
> msgid "Dialog, Readline, Gnome, Kde, Editor, Noninteractive"
> msgstr "Dialoog, LeesRegel, Gnome, KDE, Editor, Niet-interactief"

s/LeesRegel/Readline/

Het gaat hier om Perl-equivalenten van libreadline, heeft in sé niks met
leesregels (zoals blinden die gebruiken) oid te maken. Analoog ook
s/Dialoog/Dialog/ -- hier geldt dat nog meer, vermits "dialog" een
commando is dat daarvoor gebruikt wordt ("bash" vertaal je ook niet... ;).

[...]
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:5
> msgid "The dialog frontend is a full-screen, character based interface, while the readline frontend uses a more traditional plain text interface, and both the gnome and kde frontends are modern X interfaces, fitting the respective desktops (but may be used in any X environment). The editor frontend lets you configure things using your favorite text editor. The noninteractive frontend never asks you any questions."
> msgstr "De dialoog-frontend is een niet-grafische (karaktergebazeerde) interface die het volledige scherm overneemt, terwijl de LeesRegel-frontend een meer tradionele tekstinterface voorziet. De KDE en Gnome frontends zijn moderne grafische interfaces. De editor-frontend laat toe om dingen in te stellen met behulp van uw favoriete tekst-editor. De niet-interactieve frontend, tenslotte vraagt helemaal niks."

s/De dialoog-frontend/Het dialog-frontend/
s/karaktergebazeerde/karaktergebaseerde/
s/de LeesRegel/het readline/
s/De editor-frontend/Het editor-frontend/

[...]
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../templates:20
> msgid ""
> "Debconf prioritizes the questions it asks you. Pick the lowest priority of question you want to see:\n"
> " - 'critical' only prompts you if the system might break.\n"
> "  Pick it if you are a newbie, or in a hurry.\n"
> " - 'high' is for rather important questions\n"
> " - 'medium' is for normal questions\n"
> " - 'low' is for control freaks who want to see everything"
> msgstr ""
> "Debconf vragen zijn geordend volgens prioriteit. Kies de laagste prioriteit die u wilt zien:\n"
> " - 'kritiek' vragen met deze prioriteit dienen beantwoord te worden om uw systeem in werkbare staat te houden.\n"
        ^^^
Hier hoort punctuatie, of anders moet de zin anders georganiseerd
worden. Bijvoorbeeld:

'kritiek' is voor vragen die noodzakelijk zijn om het systeem in
werkbare staat te houden

dat houdt het ook mooi consistent met wat volgt...

> "  Kies dit alles nieuw voor u is, of wanneer u haast heeft.\n"

s/dit alles/dit indien alles/

> " - 'hoog' is voor relatief belangrijke vragen\n"
> " - 'medium' is voor normale vragen\n"
> " - 'laag' is voor controle-freaks die alles beslissen"

s/alles beslissen/alles willen zien/

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
 -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.Reply to: