[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] purge/removeHet lijkt me meer het verschil tussen de-installeren en verwijderen.
Eventueel verwijderen vs. wissen (ook niet ideaal)
Opkuisen is echt een Vlaams woord, wordt in Nederland nauwelijks gebruikt.
Bij opruimen denk ik meer aan 'dingen op de juiste plaats zetten' dan aan 
'dingen voorgoed weggooien'.
Ook ik zou de originele Engelse termen erbij vermelden.

Groeten van een 'lurker' ;-),
Marco.

--
http://www.nothingless.org/

---------- Original Message -----------
From: Wouter Verhelst <wouter@grep.be>
To: Tim Dijkstra <newsuser@famdijkstra.org>
Sent: Wed, 26 Nov 2003 13:32:11 +0100
Subject: Re: [DICO] purge/remove

> On Tue, Nov 25, 2003 at 03:49:26PM +0100, Tim Dijkstra wrote:
> > Hoi Mensen,
> > 
> > In de serie vragen die ik op het moment vertaal is er het verschil
> > tussen purge en remove essentieel. Voor degene die het niet paraat
> > hebben: dpkg --purge verwijderd een pakket volledig, er blijft geen
> > conffile of log over, terwijl remove de configuratie intact houdt. Na
> > remove zou een simpele installatie voldoende moeten zijn om het pakket
> > in dezelfde werkende staat te krijgen.
> > 
> > Hoe vertalen we dat? Ik kwam in een worden boek als vertaling van
> > 'purge' het woord zuiveren tegen. Ik moet zeggen dat dat een
> > beetje fascistisch klinkt: 'om de gewenste configuratie te krijgen dient
> > u het systeem te zuiveren van pakket X'. 
> > Ik heb het nu dus maar over 'volledige verwijderen' vs. 'verwijderen'.
> 
> "verwijderen" vs "opkuisen"?
> 
> (ook hier weer lijkt me het aangeraden om de originele engelstalige
> teren er tussen haakjes bij te vermelden)
> 
> -- 
> Wouter Verhelst
> Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
> Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
> "Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
> "So is my neck, stop it anyway!"
>   -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.
------- End of Original Message -------Reply to: