[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] purge/removeOn Tue, Nov 25, 2003 at 03:49:26PM +0100, Tim Dijkstra wrote:
> Hoi Mensen,
> 
> In de serie vragen die ik op het moment vertaal is er het verschil
> tussen purge en remove essentieel. Voor degene die het niet paraat
> hebben: dpkg --purge verwijderd een pakket volledig, er blijft geen
> conffile of log over, terwijl remove de configuratie intact houdt. Na
> remove zou een simpele installatie voldoende moeten zijn om het pakket
> in dezelfde werkende staat te krijgen.
> 
> Hoe vertalen we dat? Ik kwam in een worden boek als vertaling van
> 'purge' het woord zuiveren tegen. Ik moet zeggen dat dat een
> beetje fascistisch klinkt: 'om de gewenste configuratie te krijgen dient
> u het systeem te zuiveren van pakket X'. 
> Ik heb het nu dus maar over 'volledige verwijderen' vs. 'verwijderen'.

"verwijderen" vs "opkuisen"?

(ook hier weer lijkt me het aangeraden om de originele engelstalige
teren er tussen haakjes bij te vermelden)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: