[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Niet CCen aubOn Thu, Nov 27, 2003 at 03:37:35PM +0100, Tim Dijkstra wrote:

|| Willen jullie aub de gewoonte aanwenden om niet te CC-en als daar niet
|| expliciet om gevraagd wordt?

Tuurlijk, wat mij betreft.

|| expliciet om gevraagd wordt? Dat scheelt de helft aan bandbreedte;)

Dat is toch echt te kort door de bocht.

Het scheelt de helft aan bandbreedte, maar alleen voor die mensen op wiens
mailtjes naar de mailinglist weer via de mailinglist wordt gereageerd,
en dan alleen nog als zij inderdaad niet expliciet om CC-tjes vragen
maar die wel krijgen.

Op mensen die geen reacties krijgen heeft het geen effect.

Op mensen die wel om een CC vragen heeft het ook geen effect.

Bij reacties die al niet van een CC vergezeld gaan heeft het ook geen
effect.

Groet van uw muggeNzifter.                    Vincent.Reply to: