[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://glibcOn Sun, Nov 09, 2003 at 11:10:18AM +0100, cobaco wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> On 2003-11-08 22:36, Wouter Verhelst wrote:
> > On Sat, Nov 08, 2003 at 07:38:11PM +0100, cobaco wrote:
> > > #. Description
> > > #: ../locales/DEBIAN/templates:4
> > > msgid ""
> > > "Choose which locales to generate.  The selection will be saved to
> > > `/etc/" "locale.gen', which you can also edit manually (you need to run
> > > `locale-gen' " "afterwards)."
> > > msgstr ""
> > > "Kies de te genereren localisaties. Uw keuze wordt opgeslagen in
> > > `/etc/locale." "gen', dit bestand kunt u handmatig aanpassen (vergeet
> > > niet dat u na elke " "aanpassing `locale-gen' dient uit te voeren)."
> >
> > Ik ben niet zeker, maar volgens mij kan die regelsplitsing midden in
> > locale.gen problemen opleveren. Je wilt dat waarschijnlijk nog effe
> > aanpassen...
> 
> nope voor gettext maakt de regelsplitsing niet uit (en verschillende
> tools zullen de regels ook anders achter laten), met msgattrib kun je
> de regelsplitsing veranderen.

Dat weet ik; maar ik denk eerder aan de mogelijkheid dat sommige tools
die newline naar een spatie omzetten, en dan klopt de boel niet meer; ik
heb in elk geval nog nooit een woord in twee gekapt gezien in een
gettext-sourcefile. Het feit dat het hier wel gebeurd kan iets te maken
hebben met het feit dat een . gewoonlijk het einde van een zin aanduidt,
en dat een spatie meer of minder op zo'n plaats niet echt uitmaakt.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: