[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://wwwoffleOn Sun, Nov 09, 2003 at 02:27:59PM +0100, cobaco wrote:
> On 2003-11-08 22:34, Wouter Verhelst wrote:
> > Misschien hier ook de Nederlandstalige opties gebruiken? Ik denk dan aan
> > iets in de aard van
> >
> > Edit(Bewerken)->Preferences(Voorkeuren)...
> >
> > Zie dan uiteraard wel dat het correct is; mogelijk moet je daarvoor het
> > nl language pack van mozilla installeren...
> 
> 'apt-cache search mozilla' toont geen mozilla-locale-nl , een nederlandse 
> langage pack voor mozilla is dus niet aanwezig in Debian.
> 
> Wanneer deze beschikbaar word lijkt me dit wel een goed idee

Zo'n language pack installeren is een peulschil, zelfs als dat niet in
Debian zit. Het is net omdat er geen nl language pack beschikbaar is dat
ik het op deze manier voorstelde, en geen 'complete' vertaling.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: