[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt vertalingOn Thu, Jan 17, 2002 at 02:12:48PM +0100, Xaveer Leijtens wrote:
> Xaveer Leijtens <X.Leijtens@its.tudelft.nl> http://oed.its.tudelft.nl
> 
> > msgstr "Media verandering: Plaats de schijf gelabel '%s' in station
> > '%s'and druk op enter\n"
> msgstr "Media wijziging: Plaats de schijf met label '%s' in station
> '%s' en druk op enter\n"

Ik zou 'schijf' toch disc laten, we hebben hier tegenwoordig alleen nog
over cd's, en die zijn in het nederlands ook 'disc' of hooguit 'disk'

Mark Janssen     Unix / Linux, Open-Source and Internet Consultant @ SyConOS IT
E-mail: mark(at)markjanssen.nl / maniac(at)maniac.nl     GnuPG Key Id: 357D2178
Web: Maniac.nl Unix-God.[Net|Org] MarkJanssen.[com|net|org|nl] SyConOS.[com|nl]Reply to: