[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: je vs uIk denk dat "u" de goeie keuze is, gezien het gevarieerde publiek en omdat
het toch om zakelijke teksten gaat.


----- Original Message -----
From: "Casper Gielen" <capslock2000@subdimension.com>
To: "Debian Internationalization Dutch" <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>
Sent: Saturday, November 18, 2000 12:17 PM
Subject: je vs u


> Ik ben begonnen met vertalen en ben tegen een probleem aangelopen.
> Tutoyeren. In het Engels kun je altijd lekker "you" gebruiken, maar in
> het Nederlands moet je kiezen tussen "je" en "U". De Duitsers en Fransen
> gebruiken de U vorm, wat ik voorlopig dus ook zal doen tenzij iemand
> met een andere mening komt.
> --
> Casper Gielen
> --
> This signature is a tribute to dd and vim, savers of my data.
> You are the only ones that can do it, you are the ones that did do it.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: