[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: U vs jeCasper,

(dat van dat bier heb ik niet gevonden).

Je komt inderdaad vaak voor dat soort problemen.  Ik begrijp dat ze van
Debian willen dat je kort bij de Engelse tekst blijft - tenzij je hen wat
uitleg geeft waarom je afwijkt.

In de stukken die ik even nagekeken heb (http://www.debian.org/intro/about
en http://www.debian.org/intro/free) lijkt het me niet onoverkomelijk, maar
ik heb niet echt geprobeerd te vertalen.  Mischien kan je een korte 'noot
van de vertaler' bijvoegen.

Eerder dan lange redeneringen op te bouwen, stel ik voor dat je die tekst
'naar eer en geweten' vertaalt en even naar iemand anders stuurt, om na te
lezen (bij de Fransen is dat blijkbaar de standaard werkwijze).  Je mag het
bijv. naar mij sturen, in de vorm die het handigste is voor je (al dan niet
met opmaakcodes ertussen).  Binnen ten hoogste 48 uur krijg je hem terug.

Stefaan


----- Original Message -----
From: "Casper Gielen" <capslock2000@subdimension.com>
To: "Debian Internationalization Dutch" <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>
Sent: Saturday, November 18, 2000 1:21 PM
Subject: U vs je


> In de documentatie wordt nog al wat aandacht gegeven aan het verschil
> tussen "Free Software" en "Free Beer". In het Nederlands is er een
> duidelijk verschil tussen "vrij" en "gratis" en de hele uitleg is dus
> eigenlijk overbodig. Wat doe ik met de vertaling van dit soort uitleg.
> Kan ik het weglaten of moet ik het hele stuk herschrijven om het
> begrijpbaar te maken voor Nederlanders (van een vertaling is dan geen
> sprake meer).
> Zie bv http://www.debian.org/about/intro.html#free
>
> In het Duits is het een stuk makkelijker te vertalen omdat "Frei" ook
> die twee betekenissen heeft. De Fransen hebben botweg vertaalt en
> hebben dus een maf stukje dat uitlegt dat vrij niet hetzelfde is als
> gratis, terwijl nog niet duidelijk is dat de software gratis is.
>
> --
> Casper Gielen
> --
> This signature is a tribute to dd and vim, savers of my data.
> You are the only ones that can do it, you are the ones that did do it.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-dutch-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: