[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Debian] debian-installer [sublevel 2] [22]For baggrundsinfo, se mailen "[Debian] debian-installer [sublevel 1] [7]"


# translation of debian-installer_packages_po_sublevel2_da.po to
 # Danish messages for debian-installer.
 # This file is distributed under the same license as debian-installer.
+# Mads Bille Lundby <lundbymads@gmail.com>, 2009.
 # Jesper Dahl Nyerup <debian@jespernyerup.dk>, 2008.
 # Henrik Christian Grove <debian@3001.dk>, 2008.
 # Jacob Sparre Andersen <sparre@nbi.dk>, 2008.
 # Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2004-2007.
 # Reviewed 2007 by Niels Rasmussen
 # Jacob Sparre Andersen <sparre@nbi.dk>, 2008.
-#
-#
+#
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-installer_packages_po_sublevel2_da\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-03-17 22:51+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-18 20:18+0200\n"
-"Last-Translator: \n"
-"Language-Team:  <en@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-29 20:36+0200\n"
+"Last-Translator: Mads Lundby <lundbymads@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Danish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);"

 #. Type: error
 #. Description
 #. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
 #. :sl2:
 #: ../cdrom-detect.templates:11001
 msgid "Error reading Release file"
-msgstr "Fejl under læsning af filen »Release«"
+msgstr "Fejl under læsning af filen \"Release\""

 #. Type: error
 #. Description
 #. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
 #. :sl2:
 #: ../cdrom-detect.templates:11001
 msgid "The CD-ROM does not seem to contain a valid 'Release' file, or that file could not be read correctly."
-msgstr ""
-"Cd'en lader ikke til at indeholde en gyldig »Release«-fil, eller også kan "
-"filen ikke læses korrekt."
+msgstr "Cd'en lader ikke til at indeholde en gyldig \"Release\"-fil, eller også kan filen ikke læses korrekt."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../partman-partitioning.templates:25001
 msgid "You are trying to set the bootable flag on a logical partition. The bootable flag is generally only useful on primary partitions, so setting it on logical partitions is normally discouraged. Some BIOS versions are known to fail to boot if there is no bootable primary partition."
-msgstr ""
-"Du forsøger at sætte »bootable«-flaget på en logisk partition.  Det er "
-"generelt kun nyttigt på primære partitioner, så det frarådes normalt at "
-"sætte det på logiske partitioner.  Nogle BIOS-udgaver kan ikke starte "
-"maskinen, hvis der ikke er en primær partition med »bootable«-flaget sat."
+msgstr "Du forsøger at sætte \"bootable\"-flaget på en logisk partition. Det er generelt kun nyttigt på primære partitioner, så det frarådes normalt at sætte det på logiske partitioner. Nogle BIOS-udgaver kan ikke starte maskinen, hvis der ikke er en primær partition med \"bootable\"-flaget sat."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../partman-partitioning.templates:25001
 msgid "However, if you are sure that your BIOS does not have this problem, or if you are using a custom boot manager that pays attention to bootable logical partitions, then setting this flag may make sense."
-msgstr ""
-"Men hvis du er sikker på at din BIOS ikke har det problem, eller hvis du "
-"bruger et specielt opstartsprogram der er opmærksomt på logiske partitioner "
-"med »bootable«-flaget sat, så giver det mening at sætte det."
+msgstr "Men hvis du er sikker på at din BIOS ikke har det problem, eller hvis du bruger et specielt opstartsprogram der er opmærksomt på logiske partitioner med \"bootable\"-flaget sat, så giver det mening at sætte det."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../partman-basicfilesystems.templates:11001
 #: ../partman-ext3.templates:4001
-#, fuzzy
 msgid "No mount point is assigned for the ${FILESYSTEM} file system in partition #${PARTITION} of ${DEVICE}."
-msgstr ""
-"Der er ikke angivet noget monteringspunkt for ${FILESYSTEM}-filsystemet på "
-"partition ${PARTITION} på ${DEVICE}."
+msgstr "Der er ikke angivet noget monteringspunkt for ${FILESYSTEM}-filsystemet på partition #${PARTITION} på ${DEVICE}."

 #. Type: text
 #. Description
 #. :sl2:
 #. File system name
 #: ../partman-ext3.templates:10001
-#, fuzzy
 msgid "Ext4 journaling file system"
-msgstr "Ext3-journalfilsystem"
+msgstr "Ext4-journalfilsystem"

 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../partman-target.templates:4001
-#, fuzzy
 msgid "Identical labels for two file systems"
-msgstr "Identiske monteringspunkter for to filsystemer"
+msgstr "Identiske mærkater for to filsystemer"

 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../partman-target.templates:4001
 msgid "Two file systems are assigned the same label (${LABEL}): ${PART1} and ${PART2}. Since file system labels are usually used as unique identifiers, this is likely to cause reliability problems later."
-msgstr ""
+msgstr "To filsystemer er blevet angivet med det samme mærkat (${LABEL}): ${PART1} og ${PART2}. Da filsystemers mærkater normalt bruges som unikke identifikatorer, kan dette skabe problemer med driftsikkerheden på et senere tidspunkt."

 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../partman-target.templates:4001
-#, fuzzy
 msgid "Please correct this by changing labels."
-msgstr "Ret dette ved at ændre monteringspunkterne."
+msgstr "Ret dette ved at ændre mærkaterne."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../clock-setup.templates:5001
 msgid "The Network Time Protocol (NTP) can be used to set the system's clock. The installation process works best with a correctly set clock."
-msgstr ""
-"»Network Time Protocol« (NTP) kan bruges til at stille systemets ur. "
-"Installationsprocessen fungerer bedst med et korrekt stillet ur."
+msgstr "\"Network Time Protocol\" (NTP) kan bruges til at stille systemets ur. Installationsprocessen fungerer bedst med et korrekt stillet ur."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../clock-setup.templates:9001
 msgid "Wait another 30 seconds for hwclock to set the clock?"
-msgstr "Vent endnu 30 sekunder på at »hwclock« stiller uret?"
+msgstr "Vent endnu 30 sekunder på at \"hwclock\" stiller uret?"

 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../clock-setup.templates:9001
 msgid "Setting the hardware clock is taking longer than expected. The 'hwclock' program used to set the clock may have problems talking to the hardware clock."
-msgstr ""
-"Det tager længere tid end forventet at sætte hardware-uret. Programmet "
-"»hwclock« har måske problemer med at snakke med hardware-uret."
+msgstr "Det tager længere tid end forventet at sætte hardware-uret. Programmet \"hwclock\" har måske problemer med at snakke med hardware-uret."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../clock-setup.templates:9001
 msgid "If you choose to not wait for hwclock to finish setting the clock, this system's clock may not be set correctly."
-msgstr ""
-"Hvis du vælger ikke at vente på at »hwclock« bliver færdig med at stille "
-"uret, er det muligt at systemets ur ikke vil gå rigtigt."
+msgstr "Hvis du vælger ikke at vente på at \"hwclock\" bliver færdig med at stille uret, er det muligt at systemets ur ikke vil gå rigtigt."

 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../apt-setup-udeb.templates:9001
 msgid "The repository on ${HOST} couldn't be accessed, so its updates will not be made available to you at this time. You should investigate this later."
-msgstr ""
-"Samlingen på ${HOST} var utilgængelig, så dens opdateringer er ikke til "
-"rådighed for dig lige nu.  Du bør undersøge dette senere."
+msgstr "Samlingen på ${HOST} var utilgængelig, så dens opdateringer er ikke til rådighed for dig lige nu. Du bør undersøge dette senere."

 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../apt-setup-udeb.templates:9001
 msgid "Commented out entries for ${HOST} have been added to the /etc/apt/sources.list file."
-msgstr ""
-"Der er føjet udkommenterede linjer for ${HOST} til filen »/etc/apt/sources."
-"list«."
+msgstr "Der er føjet udkommenterede linjer for ${HOST} til filen \"/etc/apt/sources.list\"."

 #. Type: multiselect
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../apt-setup-udeb.templates:10002
 msgid "Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling this service is strongly recommended."
-msgstr ""
-"Sikkerhedsopdateringer er med til at sikre dit system mod angreb.  Det "
-"anbefales kraftigt at aktivere denne tjeneste."
+msgstr "Sikkerhedsopdateringer er med til at sikre dit system mod angreb. Det anbefales kraftigt at aktivere denne tjeneste."

 #. Type: multiselect
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../apt-setup-udeb.templates:10002
 msgid "Volatile updates provide more current versions for software that changes relatively frequently and where not having the latest version could reduce the usability of the software. An example is the virus signatures for a virus scanner. This service is only available for stable and oldstable releases."
-msgstr ""
-"Ustabile opdateringer giver nyere udgaver af programmer der ændres relativt "
-"ofte og hvor det kan reducere nytten af programmet, hvis man ikke har den "
-"nyeste udgave.  Et eksempel er virus-signaturer til en virus-scanner.  Denne "
-"tjeneste er kun tilgængelig for de stabile udgivelser (»stable« og "
-"»oldstable«)."
+msgstr "Ustabile opdateringer giver nyere udgaver af programmer der ændres relativt ofte og hvor det kan reducere nytten af programmet, hvis man ikke har den nyeste udgave. Et eksempel er virus-signaturer til en virus-scanner. Denne tjeneste er kun tilgængelig for de stabile udgivelser (\"stable\" og \"oldstable\")."

 #. Type: boolean
 #. Description
 #. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
 #. :sl2:
 #: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
 msgid "Some additional software is available in packaged form. This software is free and, though it is not a part of the main distribution, standard package management tools can be used to install it."
-msgstr ""
-"Der findes yderligere programmer på pakkeform. Disse er gratis, og  selvom "
-"de ikke er en del af hoveddistributionen, kan de almindelige "
-"pakkehåndteringsværktøjer bruges til at installere dem."
+msgstr "Der findes yderligere programmer på pakkeform. Disse er gratis, og selvom de ikke er en del af hoveddistributionen, kan de almindelige pakkehåndteringsværktøjer bruges til at installere dem."

 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../grub-installer.templates:12001
 msgid "The '${GRUB}' package failed to install into /target/. Without the GRUB boot loader, the installed system will not boot."
-msgstr ""
-"Pakken »${GRUB}« kunne ikke installeres på »/target/«.  Uden GRUB-"
-"opstartsprogrammet, kan det installerede system ikke starte."
+msgstr "Pakken \"${GRUB}\" kunne ikke installeres på \"/target/\". Uden GRUB-opstartsprogrammet, kan det installerede system ikke starte."

 #. Type: select
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../rescue-mode.templates:3002
 msgid "If you choose not to use a root file system, you will be given a reduced choice of operations that can be performed without one. This may be useful if you need to correct a partitioning problem."
-msgstr ""
+msgstr "Hvis du vælger ikke at bruge et root-filsystem, vil du få tildelt et begrænset antal handlinger, som kan udføres uden et root-filsystem. Det kan være nyttigt, hvis du har brug for at rette et partitioneringsproblem."

 #. Type: text
 #. Description
 #. :sl2:
 #: ../rescue-mode.templates:17001
-#, fuzzy
 msgid "After this message, you will be given a shell in the installer environment. No file systems have been mounted."
-msgstr ""
-"Efter denne besked vil du få startet en skal i installationssystemet. Da "
-"systemet ikke kunne finde nogen partitioner, vil ingen filsystemer være "
-"monteret."
+msgstr "Efter denne besked vil du få startet en skal i installationssystemet. Ingen filsystemer er blevet monteret."

 ===============================================================================
 Diff created and cleaned up                                                   
 ---------------------------                                                   
 Total number of messages minus fake ones equals total number of real messages.
 210 - 188 = 22
                                                                               
 Messages that did not need clean up: Changed: 3           
                                    : Fyzzy  : 3           
 Messages that was cleaned up       : Changed: 14           
                                    : Fyzzy  : 2           
                                             : ---------------------------------
                                      Total  : 22    
 ===============================================================================


Reply to: