[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Debian] debian-installer [sublevel 3] [8] til gennemlæsningFor baggrundsinfo, se mailen "[Debian] debian-installer [sublevel 1] [7]"

 # translation of debian-installer_packages_po_sublevel3_da.po to
 # Danish messages for debian-installer.
 # This file is distributed under the same license as debian-installer.
-#
+# Mads Bille Lundby <lundbymads@gmail.com>, 2009.
 # Henrik Christian Grove <debian@3001.dk>, 2008
 # Jesper Dahl Nyerup <debian@jespernyerup.dk>, 2008.
 # Jacob Sparre Andersen <sparre@nbi.dk>, 2008.
 # Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2004-2007.
 # Reviewed 2007 by Niels Rasmussen
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debian-installer_packages_po_sublevel3_da\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-02-20 06:29+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-09-18 22:41+0200\n"
-"Last-Translator: Jesper Dahl Nyerup <debian@jespernyerup.dk>\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-03-28 18:47+0100\n"
+"Last-Translator: Mads Bille Lundby <lundbymads@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Danish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Poedit-Bookmarks: 282,1006,1041,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../grub-installer.templates:3001
 msgid "GRUB is always installed to the master boot record (MBR) of the Serial ATA RAID disk. It is also assumed that disk is listed as the first hard disk in the boot order defined in the system's BIOS setup."
-msgstr ""
-"GRUB bliver altid installeret i MBR'en på SATA-RAID-disken.  Det antages "
-"også at disken står som den første disk i startrækkefølgen i systemets BIOS-"
-"opsætning."
+msgstr "GRUB bliver altid installeret i MBR'en på SATA-RAID-disken. Det antages også, at disken står som den første disk i startrækkefølgen i systemets BIOS-opsætning."

 #. Type: string
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../lilo-installer.templates:3001
 msgid "Please enter the device name of the partition or disk onto which LILO should be installed, such as /dev/hda or /dev/sda1."
-msgstr ""
-"Angiv venligst navnet på den partition eller disk som LILO skal installeres "
-"på.  Det kan for eksempel være »/dev/hda« eller »/dev/sda1«."
+msgstr "Angiv venligst navnet på den partition eller disk som LILO skal installeres på. Det kan for eksempel være \"/dev/hda\" eller \"/dev/sda1\"."

 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../iso-scan.templates:9001
-#, fuzzy
 msgid "No installer ISO images were found. If you downloaded the ISO image, it may have a bad filename (not ending in \".iso\"), or it may be on a file system that could not be mounted."
-msgstr ""
-"Der blev ikke fundet nogen installation-ISO-aftryk. Hvis du har hentet ISO-"
-"aftrykket, har det muligvis et forkert filnavn (som ikke har endelsen \".iso"
-"\"), eller det kan ligge på et filsystem, som ikke kunne monteres. Du bliver "
-"nødt til at installere over netværket eller genstarte for at rette problemet "
-"med ISO-aftrykket."
+msgstr "Der blev ikke fundet nogen installation-ISO-aftryk. Hvis du har hentet ISO-aftrykket, har det muligvis et forkert filnavn (som ikke har endelsen \".iso\"), eller det kan ligge på et filsystem, som ikke kunne monteres."

 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../iso-scan.templates:9001
 #: ../iso-scan.templates:10001
 #: ../iso-scan.templates:11001
 msgid "You'll have to use an alternative installation method, or try again after you've fixed the ISO image."
-msgstr ""
+msgstr "Du er nødt til at bruge en alternativ installationsmetode eller prøve igen, efter at du har repareret ISO-aftrykket."

 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../partman-lvm.templates:28001
 msgid "No physical volumes were selected. The creation of a new volume group has been aborted."
-msgstr ""
-"Der blev ikke valgt nogle fysiske bind.  Oprettelsen af en ny bindgruppe "
-"blev afbrudt."
+msgstr "Der blev ikke valgt nogle fysiske bind. Oprettelsen af en ny bindgruppe blev afbrudt."

 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../partman-lvm.templates:40001
 msgid "No physical volumes were selected. Extension of the volume group has been aborted."
-msgstr ""
-"Der blev ikke valgt nogle fysiske bind.  Afbryder udvidelsen af bindgruppen."
+msgstr "Der blev ikke valgt nogle fysiske bind. Afbryder udvidelsen af bindgruppen."

 #. Type: error
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../partman-lvm.templates:63001
 msgid "Because the volume group(s) on the selected device also consist of physical volumes on other devices, it is not considered safe to remove its LVM data automatically. If you wish to use this device for partitioning, please remove its LVM data first."
-msgstr ""
-"Da bindgruppen på det den valgte enhed også består af fysiske bind på andre "
-"enheder, regnes det ikke for sikkert at fjerne dens LVM-data automatisk.  "
-"Hvis du vil bruge denne enhed til partitionering, så fjern dens LVM-data "
-"først."
+msgstr "Da bindgruppen på det den valgte enhed også består af fysiske bind på andre enheder, regnes det ikke for sikkert at fjerne dens LVM-data automatisk. Hvis du vil bruge denne enhed til partitionering, så fjern dens LVM-data først."

 ===============================================================================
 Diff created and cleaned up                                                   
 ---------------------------                                                   
 Total number of messages minus fake ones equals total number of real messages.
 188 - 180 = 8
                                                                               
 Messages that did not need clean up: Changed: 1           
                                    : Fyzzy  : 0           
 Messages that was cleaned up       : Changed: 6           
                                    : Fyzzy  : 1           
                                             : ---------------------------------
                                      Total  : 8    
 ===============================================================================


Reply to: