[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Debian] debian-installer [sublevel 2] [22]-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hej Mads,

Hermed mine kommentarer.

/Per

Mads Bille Lundby wrote:
> For baggrundsinfo, se mailen "[Debian] debian-installer [sublevel 1]
> [7]"
>
>
> # translation of debian-installer_packages_po_sublevel2_da.po to
> # Danish messages for debian-installer.
> # This file is distributed under the same license as debian-installer.
> +# Mads Bille Lundby <lundbymads@gmail.com
> <mailto:lundbymads@gmail.com>>, 2009.
> # Jesper Dahl Nyerup <debian@jespernyerup.dk
> <mailto:debian@jespernyerup.dk>>, 2008.
> # Henrik Christian Grove <debian@3001.dk <mailto:debian@3001.dk>>,
> 2008.
> # Jacob Sparre Andersen <sparre@nbi.dk <mailto:sparre@nbi.dk>>, 2008.
> # Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com
> <mailto:claus.hindsgaul@gmail.com>>, 2004-2007.
> # Reviewed 2007 by Niels Rasmussen
> # Jacob Sparre Andersen <sparre@nbi.dk <mailto:sparre@nbi.dk>>, 2008.
> -#
> -#
> +#
> +#
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: debian-installer_packages_po_sublevel2_da\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
???
> "POT-Creation-Date: 2009-03-17 22:51+0000\n"
> -"PO-Revision-Date: 2008-09-18 20:18+0200\n"
> -"Last-Translator: \n"
> -"Language-Team: <en@li.org <mailto:en@li.org>>\n"
> +"PO-Revision-Date: 2009-03-29 20:36+0200\n"
> +"Last-Translator: Mads Lundby <lundbymads@gmail.com
> <mailto:lundbymads@gmail.com>>\n"
> +"Language-Team: Danish\n"
+e-postadresse
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> -"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
> -"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
> +"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);"
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
> #. :sl2:
> #: ../cdrom-detect.templates:11001
> msgid "Error reading Release file"
> -msgstr "Fejl under læsning af filen »Release«"
> +msgstr "Fejl under læsning af filen \"Release\""
ved

> #. Type: boolean
> #. Description
> #. :sl2:
> #: ../partman-partitioning.templates:25001
> msgid "However, if you are sure that your BIOS does not have this
> problem, or if you are using a custom boot manager that pays
> attention to bootable logical partitions, then setting this flag may
> make sense."
> -msgstr ""
> -"Men hvis du er sikker på at din BIOS ikke har det problem, eller
> hvis du "
> -"bruger et specielt opstartsprogram der er opmærksomt på logiske
> partitioner "
> -"med »bootable«-flaget sat, så giver det mening at sætte det."
> +msgstr "Men hvis du er sikker på at din BIOS ikke har det problem,
> eller hvis du bruger et specielt opstartsprogram der er opmærksomt på
..program, de...
> logiske partitioner med \"bootable\"-flaget sat, så giver det mening
> at sætte det."
flaget eller dette flag.
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. :sl2:
> #: ../partman-target.templates:4001
> msgid "Two file systems are assigned the same label (${LABEL}):
> ${PART1} and ${PART2}. Since file system labels are usually used as
> unique identifiers, this is likely to cause reliability problems later."
> -msgstr ""
> +msgstr "To filsystemer er blevet angivet med det samme mærkat
> (${LABEL}): ${PART1} og ${PART2}. Da filsystemers mærkater normalt
> bruges som unikke identifikatorer, kan dette skabe problemer med
> driftsikkerheden på et senere tidspunkt."
evt. entydige

>  #. Type: boolean
> #. Description
> #. :sl2:
> #: ../clock-setup.templates:5001
> msgid "The Network Time Protocol (NTP) can be used to set the
> system's clock. The installation process works best with a correctly
> set clock."
> -msgstr ""
> -"»Network Time Protocol« (NTP) kan bruges til at stille systemets ur. "
> -"Installationsprocessen fungerer bedst med et korrekt stillet ur."
> +msgstr "\"Network Time Protocol\" (NTP) kan bruges til at stille
> systemets ur. Installationsprocessen fungerer bedst med et korrekt
> stillet ur."
indstillet ur
>  #. Type: boolean
> #. Description
> #. :sl2:
> #: ../clock-setup.templates:9001
> msgid "Setting the hardware clock is taking longer than expected.
> The 'hwclock' program used to set the clock may have problems
> talking to the hardware clock."
> -msgstr ""
> -"Det tager længere tid end forventet at sætte hardware-uret.
> Programmet "
> -"»hwclock« har måske problemer med at snakke med hardware-uret."
> +msgstr "Det tager længere tid end forventet at sætte hardware-uret.
> Programmet \"hwclock\" har måske problemer med at snakke med

sætte - indstille
> hardware-uret."
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #. :sl2:
> #: ../clock-setup.templates:9001
> msgid "If you choose to not wait for hwclock to finish setting the
> clock, this system's clock may not be set correctly."
> -msgstr ""
> -"Hvis du vælger ikke at vente på at »hwclock« bliver færdig med at
> stille "
> -"uret, er det muligt at systemets ur ikke vil gå rigtigt."
> +msgstr "Hvis du vælger ikke at vente på at \"hwclock\" bliver
> færdig med at stille uret, er det muligt at systemets ur ikke vil gå
> rigtigt."
indstille
ikke vil blive indstillet korrekt.
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. :sl2:
> #: ../apt-setup-udeb.templates:9001
> msgid "The repository on ${HOST} couldn't be accessed, so its
> updates will not be made available to you at this time. You should
> investigate this later."
> -msgstr ""
> -"Samlingen på ${HOST} var utilgængelig, så dens opdateringer er
> ikke til "
> -"rådighed for dig lige nu. Du bør undersøge dette senere."
> +msgstr "Samlingen på ${HOST} var utilgængelig, så dens opdateringer
> er ikke til rådighed for dig lige nu. Du bør undersøge dette senere."

Programarkivet ??
utilgængeligt
>
> #. Type: error
> #. Description
> #. :sl2:
> #: ../apt-setup-udeb.templates:9001
> msgid "Commented out entries for ${HOST} have been added to the
> /etc/apt/sources.list file."
> -msgstr ""
> -"Der er føjet udkommenterede linjer for ${HOST} til filen
> »/etc/apt/sources."
> -"list«."
> +msgstr "Der er føjet udkommenterede linjer for ${HOST} til filen
> \"/etc/apt/sources.list\"."
tilføjet
>
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #. :sl2:
> #: ../apt-setup-udeb.templates:10002
> msgid "Security updates help to keep your system secured against
> attacks. Enabling this service is strongly recommended."
> -msgstr ""
> -"Sikkerhedsopdateringer er med til at sikre dit system mod angreb.
> Det "
> -"anbefales kraftigt at aktivere denne tjeneste."
> +msgstr "Sikkerhedsopdateringer er med til at sikre dit system mod
> angreb. Det anbefales kraftigt at aktivere denne tjeneste."
>
slå til

> #. Type: boolean
> #. Description
> #. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
> #. :sl2:
> #: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
> msgid "Some additional software is available in packaged form. This
> software is free and, though it is not a part of the main
> distribution, standard package management tools can be used to
> install it."
> -msgstr ""
> -"Der findes yderligere programmer på pakkeform. Disse er gratis,
> og selvom "
> -"de ikke er en del af hoveddistributionen, kan de almindelige "
> -"pakkehåndteringsværktøjer bruges til at installere dem."
> +msgstr "Der findes yderligere programmer på pakkeform. Disse er
> gratis, og selvom de ikke er en del af hoveddistributionen, kan de
Jeg er ikke sikker på der menes gratis men fri software.

> almindelige pakkehåndteringsværktøjer bruges til at installere dem."
>
>
> #. Type: select
> #. Description
> #. :sl2:
> #: ../rescue-mode.templates:3002
> msgid "If you choose not to use a root file system, you will be
> given a reduced choice of operations that can be performed without
> one. This may be useful if you need to correct a partitioning problem."
> -msgstr ""
> +msgstr "Hvis du vælger ikke at bruge et root-filsystem, vil du få
> tildelt et begrænset antal handlinger, som kan udføres uden et
> root-filsystem. Det kan være nyttigt, hvis du har brug for at rette
> et partitioneringsproblem."
>
>                                        

>
> Messages that did not need clean up: Changed: 3     
>                   : Fyzzy : 3     
> Messages that was cleaned up    : Changed: 14     
>                   : Fyzzy : 2     
>                       :
> ---------------------------------
>                    Total : 22  
> 
===============================================================================
>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iEYEARECAAYFAknPxmEACgkQ2y9v5yQlyH0FJgCff0CkMhbWOyv+hsvEF8PYumNM
2gQAni8KqtcNklkDm88JRoijrNYVtJ8d
=yw8G
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: