[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [bits.d.o] Revisions i publicacions d'articlesOn Thu, Dec 17, 2015 at 06:39:17PM +0100, xdrudis@tinet.cat wrote:
> On Thu, Dec 17, 2015 at 05:39:02PM +0100, Innocent De Marchi wrote:
> > He cercat si hi ha traducció de la paraula copyleft però pareix que no en
> > tenim encara; una pena.
> 
> He sentit "esquerres d'autor" (copyright són "drets d'autor"). 
> Però no sé si es fa servir molt o quin reconeixement oficial té. 
> 

M'explotarà el cap: li trobo tota la lògica de la traducció literal
però alhora gens de sentit comú %)

Al marge dels meus dilemes, suggereixes incloure l'aportació? Com
deies en el seu moment (he cercat referències a aquesta expressió i he
trobat un missatge teu de fa uns anys): quin merder!

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
"There is hopeful symbolism in the fact that flags do not wave in a vacuum."
		-- Arthur C. Clarke

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: