[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [bits.d.o] Revisions i publicacions d'articlesOn Thu, Dec 17, 2015 at 05:39:02PM +0100, Innocent De Marchi wrote:
>    He cercat si hi ha traducció de la paraula copyleft però pareix que no
>    en tenim encara; una pena.

Jo inesperadament l'he trobada [0]: sembla que no es tradueix, així
entre cometes sembla correcta.

[0]
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html?action=Principal&method=cerca_generica&input_cercar=copyleft&tipusCerca=cerca.tot
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Chism's Law of Completion:
	The amount of time required to complete a government project is
	precisely equal to the length of time already spent on it.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: