[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [bits.d.o] Revisions i publicacions d'articlesOn Thu, Dec 17, 2015 at 08:02:06PM +0100, tictacbum wrote:
>  Hola!
>  doncs he pogut clonar el git des de
>  git://anonscm.debian.org/publicity/bits.git

Doncs si hi pots enviar commits és que ja funciona :-)
Ho comento perquè es pot clonar públicament amb accés de només lectura
i clar, això no és suficient. L'aspecte que ha de tenir la URL al
.git/config és [0]. En tot cas, a [1] expliquen com configurar-lo.

>  he fet algunes petites modificacions, adjunto un patch
>  d'algunes no n'estic gaire segur:

La propera vegada, per part meva, puja els canvis directament :-)

>  companies -> companyies -> empreses
>  going smoothly -> avança suaument -> avança sense problemes
>  rebuild -> regenerar -> recompilar
>  i "Debian in the Field" (Debian en el terreny pràctic) potser seria
>  "Debian sobre el terreny"
> 

He afegit tots els teus suggeriments. Moltes gràcies també.

Relacionat amb això, m'he adonat que a l'Innocent només l'havia
esmentat al missatge de commit però no com un traductor més. És per
això que us hi he afegit tant a ell com a tu (que per cert, t'he posat
«tictacbum» perquè no sabria com ho voldries, però si no ho vols així,
s'edita i llestos :-)

[0] ssh://user-guest@git.debian.org/git/publicity/bits.git
[1]
https://wiki.debian.org/Alioth/SSH#SSH_access_on_alioth.debian.org_.28AKA_svn.debian.org.29Alioth.2FSSH

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Cada cual sabe de la pata que cojea. 

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: