[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [bits.d.o] Revisions i publicacions d'articlesHola!
doncs he pogut clonar el git des de git://anonscm.debian.org/publicity/bits.git
he fet algunes petites modificacions, adjunto un patch

d'algunes no n'estic gaire segur:
companies -> companyies -> empreses
going smoothly -> avança suaument -> avança sense problemes
rebuild -> regenerar -> recompilar

i "Debian in the Field" (Debian en el terreny pràctic) potser seria "Debian sobre el terreny"

salut!
Lluís

El dia 17 de desembre de 2015, 18:39, <xdrudis@tinet.cat> ha escrit:
On Thu, Dec 17, 2015 at 05:39:02PM +0100, Innocent De Marchi wrote:
> He cercat si hi ha traducció de la paraula copyleft però pareix que no en
> tenim encara; una pena.

He sentit "esquerres d'autor" (copyright són "drets d'autor").
Però no sé si es fa servir molt o quin reconeixement oficial té.


diff --git a/content/2015/conservancy-fundraising-campaign-ca.md b/content/2015/conservancy-fundraising-campaign-ca.md
index 6367701..8765dd8 100644
--- a/content/2015/conservancy-fundraising-campaign-ca.md
+++ b/content/2015/conservancy-fundraising-campaign-ca.md
@@ -29,11 +29,11 @@ Fa poc, la «Conservancy» va llançar una gran campanya de captació
 de fons i necessita més donants individuals amb la finalitat de
 finançar-se de la manera més sostenible i independent.
 Això permetrà a la «Conservancy» continuar amb els seus esforços per
-tal de convèncer més companyies a complir amb les llicències del programari
+tal de convèncer més empreses a complir amb les llicències del programari
 lliure com la GPL i a prendre accions legals quan el diàleg no funcioni.
 La «Conservancy» necessita la vostra ajuda ara més que mai.
 
-Molts desenvolupadors i col·laboradors de Debian ja s'ha convertit
+Molts desenvolupadors i col·laboradors de Debian ja s'han convertit
 en [donants de la «Conservancy»](https://sfconservancy.org/sponsors#supporters). 
 
 Si us plau, considereu registrar-vos com a donants a 
diff --git a/content/2015/dif-2015-10-honingklip-ca.md b/content/2015/dif-2015-10-honingklip-ca.md
index 94cc5e5..546c88e 100644
--- a/content/2015/dif-2015-10-honingklip-ca.md
+++ b/content/2015/dif-2015-10-honingklip-ca.md
@@ -30,7 +30,7 @@ mica de de Brewtarget y Beersmith.
  
 
 La cerveseria fàcilment usa 25kW d'electricitat durant els dies de major
-activitat, que són los dies de destil·lació -un cop per setmana a l'hivern i 
+activitat, que són els dies de destil·lació -un cop per setmana a l'hivern i 
 dos durant l'estiu.
 Ells dediquen el mateix temps per setmana a l'embotellament.
 
diff --git a/content/2015/jessie-released-ca.md b/content/2015/jessie-released-ca.md
index 48cc2c5..b83cb43 100644
--- a/content/2015/jessie-released-ca.md
+++ b/content/2015/jessie-released-ca.md
@@ -15,9 +15,9 @@ contents d'anunciar la publicació de Debian 8.0, amb nom en clau
 
 **Voleu instal·lar-la?**
 Escolliu el vostre [medi d'instal·lació](http://www.debian.org/distrib/) 
-d'entre discos Blu-ray, DVDs, CDs i llapis USB. Després llegiu el 
+d'entre discos Blu-ray, DVDs, CDs i memòria USB. Després llegiu el 
 [manual d'instal·lació](http://www.debian.org/releases/jessie/installmanual).
-Per als usuaris del núvol Debian també els ofereix [imatges 
+Per als usuaris del núvol, Debian també els ofereix [imatges 
 preconstruïdes per a OpenStack](http://cdimage.debian.org/cdimage/openstack/current/) llestes per al seu ús.
 
 **Ja sou un feliç usuari de Debian i només voleu actualitzar-vos?**
@@ -26,5 +26,5 @@ Trobeu com, llegint la [guia d'instal·lació](http://www.debian.org/releases/je
 i les [notes de la versió](http://www.debian.org/releases/jessie/releasenotes).
 
 **Voleu celebrar la publicació?**
-Compartiu el [banner des d'aquest blog](https://wiki.debian.org/DebianArt/Themes/Lines#Release_blog_banner.2Fbutton) al vostre lloc o racó d'internet!
+Compartiu el [banner des d'aquest blog](https://wiki.debian.org/DebianArt/Themes/Lines#Release_blog_banner.2Fbutton) al vostre lloc o racó d'Internet!
 
diff --git a/content/2015/lernstick-award-ca.md b/content/2015/lernstick-award-ca.md
index 80afeca..0e7d8b0 100644
--- a/content/2015/lernstick-award-ca.md
+++ b/content/2015/lernstick-award-ca.md
@@ -12,11 +12,11 @@ La derivada de Debian [Lernstick](FIXME_SEE_NOTE) ha guanyat el premi "Swiss Ope
 Lernstick és una derivada de Debian "Live" orientada a les escoles. L'usen principalment a Suïssa, Àustria i Alemanya.
 Lernstick ofereix un aprenentatge mòbil i segur, i un entorn de treball que normalment s'usa en medis extraïbles (llapis USB, discos durs USB, targetes SD, etc.) i opcionalment la podríeu instal·lar en un disc dur intern.
 
-La distribució Lernstick conté programes educatius, programari multimèdia, un paquet ofimàtic complet, jocs, programes pel tractament digital d'imatges, aplicacions per a internet i té un espai per a la informació personal.
+La distribució Lernstick conté programes educatius, programari multimèdia, un paquet ofimàtic complet, jocs, programes pel tractament digital d'imatges, aplicacions per a Internet i té un espai per a la informació personal.
 
-L'ha desenvolupat la Universitat de Ciències Aplicades del Nord-oest de Suïssa i educa.ch. Ha estat en constant evolució des dels seus inicis. El 9 de octubre del 2015 van publicar-ne la darrera versió, basada en Debian 8 Jessie.
+L'ha desenvolupat la Universitat de Ciències Aplicades del Nord-oest de Suïssa i educa.ch. Ha estat en constant evolució des dels seus inicis. El 9 d'octubre del 2015 van publicar-ne la darrera versió, basada en Debian 8 Jessie.
 
-Els premis [CH Open Source Awards](http://www.ossawards.ch/) s'atorguen a empreses, organismes públics, comunitats de programari lliure i particulars que han estat decisius i innovadors desenvolupant o iniciant programari de codi obert. Lernstick ha guanyat el premi especial Open Source Education Award de l'edició de 2015, patrocinat per IBM.
+Els premis [CH Open Source Awards](http://www.ossawards.ch/) s'otorguen a empreses, organismes públics, comunitats de programari lliure i particulars que han estat decisius i innovadors desenvolupant o iniciant programari de codi obert. Lernstick ha guanyat el premi especial Open Source Education Award de l'edició de 2015, patrocinat per IBM.
 
 
 Enllaços per a informació addicional:
diff --git a/content/2015/new-sponsors-dc15-ca.md b/content/2015/new-sponsors-dc15-ca.md
index b8f6f1b..551f90b 100644
--- a/content/2015/new-sponsors-dc15-ca.md
+++ b/content/2015/new-sponsors-dc15-ca.md
@@ -8,7 +8,7 @@ Status: draft
 
 
 L'organització de la **DebConf15** (del 15 al 22 d'agost a Heidelberg, 
-Alemanya) avança suaument, la [crida de propostes és oberta](https://bits.debian.org/2015/03/debconf15-cfp.html)
+Alemanya) avança sense problemes, la [crida de propostes és oberta](https://bits.debian.org/2015/03/debconf15-cfp.html)
 i avui us volem oferir més novetats sobre els nostres patrocinadors.
 
 Als [nostres nou primers patrocinadors](https://bits.debian.org/2014/11/dc15-welcome-its-first-sponsors.html)
diff --git a/content/2015/perl-sprint-2015-ca.md b/content/2015/perl-sprint-2015-ca.md
index eebf999..7611099 100644
--- a/content/2015/perl-sprint-2015-ca.md
+++ b/content/2015/perl-sprint-2015-ca.md
@@ -38,7 +38,7 @@ S'ha publicat l'[informe complert][report] a les llistes de Debian relacionades.
 
 [report]:https://lists.debian.org/debian-perl/2015/07/msg00009.html
 
-Els participants voldrien agrair al [Departament d'Arquitectura de 
+Els participants voldríem agrair al [Departament d'Arquitectura de 
 Computadors][upc-dac] de la Universitat Politècnica de Catalunya per 
 allotjar-nos, així com també a tots els donants al projecte Debian els
 quals han ajudat a cobrir la major part de les nostres despeses.
diff --git a/content/2015/reproducible-builds-funded-by-cii-ca.md b/content/2015/reproducible-builds-funded-by-cii-ca.md
index 6f8ce2b..f0d1ad5 100644
--- a/content/2015/reproducible-builds-funded-by-cii-ca.md
+++ b/content/2015/reproducible-builds-funded-by-cii-ca.md
@@ -9,7 +9,7 @@ Status: draft
 
 La «Core Infrastructure Initiative» [ha anunciat][lf-announce] avui 
 que recolzaran dos Desenvolupadors Debian, Holger Levsen i Jérémy 
-Bobbio amb 200.000$ per tal que avancin amb la seva feina a Debian de
+Bobbio amb 200.000$ per tal que avancin amb la seva feina a Debian en
 compilacions reproduïbles i per col·laborar més estretament amb altres 
 distribucions com Fedora, Ubuntu, OpenWrt per beneficiar-se d'aquest 
 esforç.
@@ -23,11 +23,11 @@ gestionada per «The Linux Foundation».
 [cii-link]: http://www.linuxfoundation.org/programs/core-infrastructure-initiative
 
 La iniciativa de la [generació reproduïble][rb] vol permetre que 
-qualsevol pugui regenerar bit a bit paquets binaris idèntics d'una 
+qualsevol pugui recompilar bit a bit paquets binaris idèntics d'una 
 mateixa font, i per tant permeti a cadascú verificar de forma 
 independent que un binari coincideix amb el codi font del qual es diu
 que se'n deriva. Per exemple, això permetrà que els usuaris de Debian 
-puguin regenerar paquets i obtenir exactament paquets idèntics que els
+puguin recompilar paquets i obtenir exactament paquets idèntics que els
 que es proveeixen des dels repositoris de Debian.
 
 [rb]:https://wiki.debian.org/ReproducibleBuilds
diff --git a/content/2015/ruby-sprint-2015-ca.md b/content/2015/ruby-sprint-2015-ca.md
index 5dc9814..1cd5ed9 100644
--- a/content/2015/ruby-sprint-2015-ca.md
+++ b/content/2015/ruby-sprint-2015-ca.md
@@ -33,7 +33,7 @@ infraestructura per la futura versió 9 de Debian:
 
 - també van haver-hi forces per preparar el canvi a Ruby 2.2, l'última
   versió estable del llenguatge Ruby, el qual es va publicar després 
-  que la recopilació de Debian testing es congelés per passar a a la 
+  que la recopilació de Debian testing es congelés per passar a la 
   versió 8 de Debian.
 
 ![Foto de grup dels participants a l'esprint. D'esquerra a dreta: 

Reply to: