[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://tgifOn Sun, Feb 20, 2011 at 09:01:41PM +0100, Sergi Casbas wrote:
> Jordi, he fet totes les esmenes que em comentaves. El cert és que he
> estat uns dies desconnectat de l'ordenador per trasllat i  ja no
> m'encordava ni de la guia d'estil ni gairebé com s'engegava
> l'ordenador ;).

Hehe, cap problema! Al principi costa clavar-se al cap totes les xicotetes
normes de la guia. D'ací quatre fitxers t'eixirà automàticament tot, ja
veuràs.

> Una cosa. D'on treus la versió dels paquets?

En aquest cas, estava al correu del Christian. Si t'ho baixes de la web
d'estadístiques, si no m'enganye, la versió està al mateix nom del fitxer
que et baixes.

I si obtens el fitxer directament d'un paquet font de Debian, doncs mires
quina és la versió del paquet que t'has baixat. No té més secret.

> Dues coses. Tinc un BTS des de fa la tira (11/01/2011) però consulto
> la pagina del bug i no han contestat res. Li faig DONE o s'ha
> d'esperar alguna cosa?

Malauradament, no pots fer res, el mantenidor del programa aplicarà la
traducció quan puge una versió nova, però a vegades triguen temps. Ja
arribarà, no et preocupes.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: