[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://tgifOn Sun, Feb 20, 2011 at 09:02:35PM +0100, Sergi Casbas wrote:
> # Copyright (c) 2004-2011 Software in the Public Interest, Inc.

Ara em coneixeràs en plan pejiguero. :)

2004-2011 vol dir que s'ha treballat en aquest fitxer en 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 i 2011.  En aquest cas, realment hauriem de posar
2004, 2011. :)

> "Seleccioni la mida de paper a emprar per Tgif. Aquesta selecció s'afegirà al "
> "fitxer de configuració global del Tgif."

Seleccioneu, "a emprar pel Tgif"

> "Seleccioni les unitats que ha d'emprar el Tgif al renderitzar la graella. "
> "Això determinarà també l'escala quant l'opció d'ajust a la graella estigui "
> "activat."

seleccioneu, quant -> quan, activat -> activada

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: