[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://tgifAl 20/02/11 11:56, En/na Jordi Mallach ha escrit:
On Sat, Feb 19, 2011 at 08:35:11PM +0100, Sergi Casbas wrote:
# Catalan translation of tgif debconf template
# Copyright (c) 2004 Software in the Public Interest, Inc.
Afegeix 2011

"Project-Id-Version: tgif 4.1.43\n"
ACtualitza la versió: 1:4.2.2-3.1

#. Type: select
#. Description
#: ../tgif.templates:2002
msgid "Paper size to be used:"
msgstr "Tamany de paper a emprar:"
Tamany no, Mida! Per la glòria de mi madre!

"Please select the size of paper to be used by Tgif. This selection will be"
"appended to the global Tgif initialization file."
msgstr ""
"Si us plau seleccioni el tamany de paper a emprar per Tgif. Aquesta selecció"
"s'afegiria a l'arxiu de configuració global del Tgif."
A la guia d'estil s'explica que millor evitar els "Please" redundants,
així com els "your" i altres". En aquest cas, el please és totalment
gratuït i millor si l'eliminem.
Seleccioneu, mida, a emprar pel Tgif, s'afegirà, fitxer

msgid ""
"Please select the units to be used by Tgif when rendering the grid. This"
"will also determine the scaling when the snap-to-grid option is enabled."
msgstr ""
"Si us plau seleccioni les unitats que ha d'emprar el Tgif al renderitzar la"
"graella. Això determinarà també l'escala quant l'opció d'ajust a la graella"
"estigui activat."
Si us plau

Jordi, he fet totes les esmenes que em comentaves. El cert és que he estat uns dies desconnectat de l'ordenador per trasllat i ja no m'encordava ni de la guia d'estil ni gairebé com s'engegava l'ordenador ;).

Una cosa. D'on treus la versió dels paquets?
Dues coses. Tinc un BTS des de fa la tira (11/01/2011) però consulto la pagina del bug i no han contestat res. Li faig DONE o s'ha d'esperar alguna cosa?


Reply to: