[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://tgif
# Catalan translation of tgif debconf template
# Copyright (c) 2004-2011 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tgif package.
# Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>, 2004.
# Sergi Casbas <sergi.debian@qscsoft.net>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tgif 1:4.2.2-3.1\n"
"\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tgif@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-09 01:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-20 20:54+0100\n"
"Last-Translator: Sergi Casbas <sergi.debian@qscsoft.net>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: \n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../tgif.templates:2001
msgid "A4"
msgstr "A4"

#. Type: select
#. Choices
#: ../tgif.templates:2001
msgid "Letter"
msgstr "Carta"

#. Type: select
#. Description
#: ../tgif.templates:2002
msgid "Paper size to be used:"
msgstr "Mida del paper a emprar:"

#. Type: select
#. Description
#: ../tgif.templates:2002
msgid ""
"Please select the size of paper to be used by Tgif. This selection will be "
"appended to the global Tgif initialization file."
msgstr ""
"Seleccioni la mida de paper a emprar per Tgif. Aquesta selecció s'afegirà al "
"fitxer de configuració global del Tgif."

#. Type: select
#. Choices
#: ../tgif.templates:3001
msgid "Centimeters"
msgstr "Centímetres"

#. Type: select
#. Choices
#: ../tgif.templates:3001
msgid "Inches"
msgstr "Polzades"

#. Type: select
#. Description
#: ../tgif.templates:3002
#| msgid "What units to use for the grid."
msgid "Units to use for the grid:"
msgstr "Unitats que s'utilitzaran a la graella:"

#. Type: select
#. Description
#: ../tgif.templates:3002
msgid ""
"Please select the units to be used by Tgif when rendering the grid. This "
"will also determine the scaling when the snap-to-grid option is enabled."
msgstr ""
"Seleccioni les unitats que ha d'emprar el Tgif al renderitzar la graella. "
"Això determinarà també l'escala quant l'opció d'ajust a la graella estigui "
"activat."

#~ msgid "What size of paper to use."
#~ msgstr "Mida de paper que s'utilitzarà."

#~ msgid "What size of paper should Tgif use?"
#~ msgstr "Quina mida de paper hauria d'utilitzar Tgif?"

#~ msgid "Metric"
#~ msgstr "Mètric"

#~ msgid "Imperial"
#~ msgstr "Imperial"

#~ msgid ""
#~ "If you turn on the snap-to grid in Tgif, what units do you want it scaled "
#~ "in?"
#~ msgstr ""
#~ "Si activeu l'ajust a la graella a Tgif, quines unitats voleu que "
#~ "s'utilitzin?"

#~ msgid "A4, Letter"
#~ msgstr "A4, Carta"

#~ msgid "Metric, Imperial"
#~ msgstr "Mètric, Imperial"


Reply to: