[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: D-I Manual - translations in danger of being disabledEi!

On Fri, 2010-05-14 at 17:06:18 +0000, Hector Oron wrote:
> > A no ser que Héctor vulga passar‐me el directori ``hardware``, done la meua
> > feina per acabada.  Au!

> Adjunte traducció del directori ``hardware``
> 
> Esperem que ho puguen revisar i fer el commit final abans del
> dead-line (dilluns 17).

Arf, no ho he vist fins avui, tot i així, ja està tot revisat i
commits fets. Merci als dos, Ivan i Hèctor!

salut,
guillem


Reply to: