[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: D-I Manual - translations in danger of being disabledHector Oron (2010-05-10 19:10:47 +0200) wrote:

> 2010/5/10 Frans Pop <elendil@planet.nl>:
> > (Relevant l10n lists BCCed.)
> >
> > Translations of the Installation Guide for the following languages are in
> > danger of being disabled with the upload planned next week because they
> > have not yet been updated:
> > - Catalan
> [...]
> > The deadline for updates for this upload is in one week: Monday May 17.
> 
> Que en penseu? Cal que ens coordinem? Algú més li preocupa aquesta situació?
> A mi, personalment, m'agradaria que tinguéssim una traducció en català.

Jo puc intentar posar‐la al dia, però no sé en quin estat es troba i quant
queda per traduir.  En qualsevol cas, he perdut el fil dels procediments que
cal seguir per a obtenir les fonts a traduir, les traduccions existents i com
pujar el resultat.  Si algú m’ho vol explicar o fer‐ho per mi, jo puc fer la
traducció.

Si quan tinga el material veig que no em donarà temps, ho diré ací.

Salut,

-- 
Ivan Vilata i Balaguer -- http://ivan.lovesgazpacho.net/


Reply to: