[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://ddclientOn Fri, Feb 06, 2009 at 09:07:22PM +0100, David Planella wrote:
> el que hi he vist:

Ja he fet els canvis. Moltes gràcies.
 
> #: ../ddclient.templates:5001
> msgid "DynDNS fully qualified domain names:"
> msgstr "Noms complets dels dominis DynDNS:"
> 
> -- això només és un suggeriment: «Noms de domini complets del DynDNS:»

Aquesta és l'única que de moment he deixat igual, tot i que de fet la
traducció original tampoc m'acaba de fa el pes. «del DynDNS» em fa
pensar en algun tipus de domini diferent. També havia pensat en «Noms de
domini DynDNS complets». Si algú altre vol dir-hi la seva...

Amb les traduccions de FQDN sempre tenim un problema o altre. Per
començar em penso que ni tan sols ho traduïm sempre de la mateixa
manera: nom de domini complet, nom de domini complet i únic, nom de
domini completament qualificat, etc.


Reply to: