[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://sysstatBones,

el que hi he vist:

msgid ""
"If you choose this option, all existing data files in the /var/log/sysstat/ "
"directory will be deleted."
msgstr ""
"Si trieu aquesta opció es suprimirà qualsevol fitxer de dades present al "
"directori /var/log/sysstat."

-- se suprimirà

msgid ""
"If you don't choose this option, the sar(1) command will not work properly "
"until you remove the files manually."
msgstr ""
"Si no trieu aquesta opció l'ordre sar(1) no funcionarà correctament fins "
"que esborreu els fitxers manualment."

-- coma després d'«opció»
-- fins que no esborreu (tot i que jo suggeriria «suprimiu»)

Salut,
David.

2009/2/6 Jordà Polo <jorda@ettin.org>:
> On Wed, Feb 04, 2009 at 06:54:34PM +0100, Christian Perrier wrote:
>> The deadline for receiving the updated translation is
>> Wednesday, February 18, 2009.
>
> Una altra actualització.
>


Reply to: