[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#420833] po-debconf://opensslEntre una cosa i l'altra no vaig respondre als suggeriments de l'Steve[1],
però sí que vaig incloure els canvis proposats. La recomanació de
reiniciar que hi havia a l'original també la vaig adaptar lleugerament.

  1. http://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2007/04/msg00040.htmlReply to: