[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update debconf PO translation for the package mediawiki1.9 1.9.3-3On Tue, Apr 24, 2007 at 07:30:49PM +0200, Alvaro Martínez wrote:
> Pel que veig amb l'actualització falta una línea per traduir. El procés 
> a seguir és l'habitual, com si fos una nova traducció?

Anava a dir-te que sí, però per canvis molt petits potser no val la
pena. Dependrà també de la cadena en qüestió, hi ha po-debconf de
només un string i no per això deixarem d'enviar-los.

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:3001
> msgid ""
> "Please note that this script has been designed only for upgrading MySQL "
> "databases. Do not choose this option if you are using PostgreSQL."
> msgstr ""

"Si us plau, fixeu-vos que aquest script s'ha dissenyat només per
actualitzar bases de dades MySQL. No trieu aquesta opció si esteu
utilitzant PostgreSQL." ? ;)Reply to: