[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://debian-edu-installOn Sun, Apr 22, 2007 at 05:45:18PM +0200, René Mérou wrote:
> Aquesta traducció estaba ja feta en part, amb un parell de petits errors
> crec.
> 
> L'he acabada.
> 
> Salut

Pel que veig la capçalera estava feta un desastre (resultat, pel que
sembla, d'algun conflict mal resolt)... potser no li importa a ningú
però no costa gaire deixar-la una mica més arreglada ;)

La resta no he pogut revisar-ho tot a fons, però aquí hi ha alguns
detalls:

> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
> #: ../debian-edu-install.templates:2002
> msgid ""
> "The 'Barebone' profile is a poor installation for admins, so that they can "
> "choose what they want to install. It has network connection and is "
> "integrated into the debian-edu  network."
> msgstr "el perfil del 'barebone' és una installació poc elaborada per administradors, per que puguin seleccionar alló que vulguin instalar. Té conexió de xarxa i està integrada a la xarxa de debian-edu"
 
"El perfil «Barebone» és una instal·lació poc elaborada per a
administradors, perquè puguin triar allò que vulguin instal·lar. Té
connexió a la xarxa i s'integra dins de Debian-Edu."

No estic segur del que fa aquesta opció realment, però on diu «poc
elaborada» seria millor dir «simplificada» o «reduïda».

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
> msgid ""
> "The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
> "to make it easier to do manual partitioning.  You are now sent to the debian-"
> "installer main menu.  Select \"Change debconf priority\", and choose "
> "priority \"high\" to enable the automatic installation again."
> msgstr ""
> "Actualment la instal·lació «Màquina aïllada» no és tant automàtica com els "
> "altres perfils, per facilitar d'aquesta manera el particionament manual. Ara "
> "sereu enviats al menú principal del debian-installer. Seleccioneu «Canvia la "
> "prioritat de debconf» i trieu la prioritat «alta» per a tornar a habilitar "
> "la instal·lació automàtica."
 
el particionament -> la partició

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
> msgid ""
> "This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
> "contest\"."
> msgstr ""
> "Sempre podeu canviar d'opinió posteriorment: \"dpkg-reconfigure popularity-"
> "contest\"."
 
S'haurien de canviar les cometes per «»: «dpkg-reconfigure
popularity-contest».

> #. Type: text
> #. Description
> #: ../debian-edu-install.templates:16001
> msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
> msgstr "Re-entrar en mode interactiu per a introduïr la contrasenya (debian-edu)"

"Tornar a entrar en mode interactiu per introduir la contrasenya
(debian-edu)"Reply to: