[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://libapache-mod-index-rssBé, aquest no ha donat gaires maldecaps, és una còpia de libapache-mod-mp3 que vaig enviar l'altre dia.

Salut..

--
Jordi Gili Tremoleda
Tècnic Informàtic de Sistemes
Universitat de Girona - Spain
Telf. +34 972 418344
Fax. +34 972 418032
e-mail : jgili@udg.edu

GNU/Linux registered user #179.465

# translation of ca.po to Catalan
# Catalan translation for libapache-mod-index-rss package.
# Copyright (C) 2007 PaweÅ? WiÄ?cek.
# This file is distributed under the same license as the libapache-mod-index-rss package.
#
# Jordi Gili Tremoleda <jordi.gili@udg.edu>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: coven@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-13 19:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-25 20:13+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Gili Tremoleda <jordi.gili@udg.edu>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Reload apache?"
msgstr "Voleu tornar a iniciar l'apache?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Some apache modules were upgraded. Apache has to be reloaded to use the new "
"version. I can reload it automatically for you now, or you can do it later "
"by executing /etc/init.d/apache reload"
msgstr "Alguns mòduls d'apache necessiten ser actualitzats. �s necessari per a utilitzar la nova versió. Podeu actualitzar-lo en aquests moments automàticament, o podeu fer-ho més tard executant «/etc/init.d/apache reload»"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Reload apache-ssl?"
msgstr "Voleu tornar a iniciar l'apache-ssl?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Some apache modules were upgraded. Apache-ssl has to be reloaded to use the "
"new version. I can reload it automatically for you now, or you can do it "
"later by executing /etc/init.d/apache-ssl reload"
msgstr "Alguns mòduls d'apache necessiten ser actualitzats. Apache-ssl s'ha d'actualitzar per a treballar amb la nova versió. Podeu actualitzar-lo en aquests moments automàticament, o podeu fer-ho més tard executant «/etc/init.d/apache-ssl reload»"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Reload apache-perl?"
msgstr "Voleu tornar a iniciar l'apache-perl?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Some apache modules were upgraded. Apache-perl has to be reloaded to use the "
"new version. I can reload it automatically for you now, or you can do it "
"later by executing /etc/init.d/apache-perl reload"
msgstr "Alguns mòduls d'apache necessiten ser actualitzats. Apache-perl s'ha d'actualitzar per a treballar amb la nova versió. Podeu actualitzar-lo en aquests moments automàticament, o podeu fer-ho més tard executant «/etc/init.d/apache-perl reload»"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please select new modules that ${flavour} should load"
msgstr "Seleccioneu els nous mòduls que ${flavour} hauria de carregar"


Reply to: