[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://phpbb2On Tue, Apr 10, 2007 at 06:07:27PM +0200, David Aguilera wrote:
> Si no vaig errat, segons la guia d'estil de soft català, el tracte que
> es dóna a l'usuari és el de vós (no el de vosaltres). El que passa és
> que tant l'un com l'altre coincideixen amb els temps verbals i els
> possessius, i atès que sempre (o casi sempre) acostumem a ometre el
> subjecte, es pot interpretar d'ambdues maneres.
> 
> Sigui com sigui, i per tal d'evitar el problema de si és vós o
> vosaltres (i que sigui el lector qui decideixi quina forma s'utilitza)
> es podria canviar «(...) haureu de crear l'usuari i la base de dades
> vós mateix (...)» per «(...) haureu de crear l'usuari i la base de
> dades pel vostre compte (...)»...
> 
> Només és un suggeriment ;-)

Sí, em sembla millor.Reply to: