[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://phpbb2On Wed, Apr 04, 2007 at 09:07:40PM +0000, Alvaro Martínez wrote:
> A veure si ho he he fet bé ;-D

En general està molt bé per ser la primera traducció. El problema
principal que he vist és en la forma d'adreçar-te a l'usuari, sobretot
al principi; cap al final del document si que ho feies bé. Això i
algun comentari més a continuació:

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:1001
> msgid "Overwrite your current configuration?"
> msgstr "Sobreescriure la vostre configuració actual?"

Normalment aquest tipus de preguntes les traduïm com «Voleu...?».
D'altra banda, en anglès hi ha molts possessius que no calen en
català. Per tant, jo ho deixaria així: «Voleu sobreescriure la
configuració actual?»

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:1001
> msgid ""
> "An existing configuration file for the database has been found as /etc/"
> "phpbb2/config.php"
> msgstr ""
> "S'ha trobat un fitxer de configuració per a la vostre base de dades a /etc/"
> "phpbb2/config.php"
 
Novament, el possessiu el podem treure. (I en qualsevol cas, hauria de
ser vostra, no vostre.)

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:1001
> msgid ""
> "Select this if you want to redo this setup. No database will be destroyed, "
> "but any customization of /etc/phpbb2/config.php will be lost."
> msgstr ""
> "Seleccioneu això si vol refer aquest procés de configuració. Cap base de "
> "dades es destruirà, però qualsevol personalització de /etc/phpbb2/config.php "
> "es perdrà."

vol -> voleu

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:2002
> msgid ""
> "If you have not yet created a database and want to do so now, choose \"Create"
> "\"."
> msgstr "Si no heu creat una base de dades i ho voleu fer ara, trieu \"Crea\"."

Les cometes normalment les canviem: «Crea». N'hi ha més a la resta
del fitxer.

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:2002
> msgid ""
> "If you have created a database that currently has no tables and want to "
> "create the tables now, choose \"Populate\"."
> msgstr ""
> "Si heu creat una base de dades que actualment no té taules i la'n voleu "
> "omplir ara, trieu \"Omple la base de dades\""

Falta el punt final.

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:2002
> msgid "If none of the above options applies to you, choose \"None\"."
> msgstr "Si no us serveix cap de les anteriors, trieu \"Res\""

Falta el punt final.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:3001
> msgid "What is the hostname of your database server?"
> msgstr "Com es diu el vostre servidor de base de dades?"

Potser millor «Quin és el nom del servidor de la base de dades?».

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:3001
> msgid ""
> "If your database is on a separate computer, then you will need to enter the "
> "resolvable domain name for that computer."
> msgstr ""
> "Si la base de dades és a un altra ordinador, heu d'introduir el nom de "
> "domini d'aquest ordinador."
 
un altra ordinador -> un altre ordinador

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:4001
> msgid "What name do you want for the database?"
> msgstr "Quin nom vol per la base de dades?"

vol -> voleu (N'hi ha més, a partir d'ara no els indico.)
per la -> per a la ?

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:5001
> msgid ""
> "A database-user dedicated to running phpBB will be created, in the interest "
> "of security."
> msgstr ""
> "Es crearà un nom d'usuari de base de dades per a executar phpBB, per raons "
> "de seguretat."

Crec que quedaria millor posant el motiu primer: «Per raons de seguretat,
es crearà un usuari...». Fixa't també que, més que nom d'usuari, està
parlant simplement d'usuari.

> #. Type: password
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:6001
> msgid "Choose a password for the databaseuser."
> msgstr "Triï una contrasenya pel nom d'usuari de la base de dades."

Triï -> Trieu
pel nom d'usuari -> per l'usuari

> #. Type: password
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:6001
> msgid "If you leave this empty, random password will be generated."
> msgstr "Si deixa això en blanc, es generarà una contrasenya aleatòria."

deixa -> deixeu

> #. Type: password
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:8001
> msgid ""
> "The password will be temporarily stored by debconf until the configuration "
> "phase of this installation.  If you do not trust debconf to securely manage "
> "this password, you will need to create the user and database yourself, and "
> "re-configure phpbb2-conf-mysql chosing \"Populate\"."
> msgstr ""
> "La contrasenya serà desada temporalment per debconf durant la fase de "
> "configuració d'aquesta instal·lació. Si no confia que debconf la gestioni de "
> "forma segura, haurà de crear l'usuari i la base de dades vós mateix i tornar "
> "a configurar phpbb2-conf-mysql tot triant \"Omple la base de dades\"."

confia -> confieu
haurà -> haureu
vós -> vosaltres

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../phpbb2-conf-mysql.templates:10001
> msgid "FAILURE: Database user not created"
> msgstr "Error: l'usuari de la base de dades no s'ha creat."

Veig que aquí has afegit un punt final, que no em sembla malament, però
a l'error anterior no l'has posat. Estaria bé deixar-los tots iguals.Reply to: