[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://welcome/what-is-linux.xmlIndex: ca/welcome/what-is-linux.xml
===================================================================
--- ca/welcome/what-is-linux.xml	(revision 45723)
+++ ca/welcome/what-is-linux.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28672 -->
+<!-- original version: 45186 -->
 
  <sect1 id="what-is-linux">
  <title>Què és GNU/Linux?</title>
@@ -35,14 +35,15 @@
 </para><para>
 
 El desenvolupament del que més endavant seria GNU/Linux començà el 1984,
-quan la <ulink url="http://www.gnu.org/";>Free Software Foundation</ulink>
+quan la <ulink url="&url-fsf;">Free Software Foundation</ulink>
 va començar a desenvolupar un sistema operatiu lliure similar al Unix
 anomenat GNU.
 
 </para><para>
 
-El projecte GNU ha desenvolupat un ampli conjunt d'eines de programari
-lliure per utilitzar amb sistemes operatius Unix&trade; o similars, com
+El <ulink url="&url-gnu;">projecte GNU</ulink> ha desenvolupat un ampli conjunt 
+d'eines de programari lliure 
+per utilitzar amb sistemes operatius Unix&trade; o similars, com
 Linux. Aquestes eines permeten als usuaris realitzar tasques que van des
 de les més mundanes (com copiar o suprimir fitxers del sistema) fins a les
 més complexes (com escriure i compilar programes o fer edicions sofisticades

Reply to: