[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://howto/installation-howto.xmlIndex: ca/howto/installation-howto.xml
===================================================================
--- ca/howto/installation-howto.xml	(revision 45727)
+++ ca/howto/installation-howto.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 44580 -->
+<!-- original version: 45291 -->
 
 <appendix id="installation-howto">
 <title>Com Instal·lar</title>
@@ -283,6 +283,29 @@
 
 </para><para>
 
+Els propers passos configuren el fus horari i el rellotge. L'instal·lador
+intentarà determinar els paràmetres automàticament i només
+preguntarà si no aconsegueix fer-ho. Tot seguit es configuraran els
+comptes d'usuari. Per defecte només haureu d'indicar la contrasenya de
+<quote>root</quote> (administrador), i la informació necessària per
+crear un compte d'usuari regular.
+
+</para><para>
+
+El sistema base que heu instal·lat ja es pot utilitzar, però encara és
+una instal·lació molt mínima. Per tenir un sistema més funcional,
+el següent pas us permetrà instal·lar paquets addicionals tot
+i seleccionant tasques. Abans de poder instal·lar paquets, s'ha de
+configurar l'<classname>apt</classname>, ja que és allà on es defineix
+d'on s'obtindran els paquets.
+La tasca <quote>Sistema estàndard</quote> serà seleccionada per
+defecte i normalment s'hauria d'instal·lar. Seleccioneu també la tasca
+<quote>Entorn d'escriptori</quote> si voleu un escriptori gràfic després
+de completar el procés d'instal·lació. Vegeu <xref linkend="pkgsel"/>
+per a informació addicional.
+
+</para><para>
+
 L'últim pas és la instal·lació del gestor d'arrencada. Si l'instal·lador
 detecta altres sistemes operatius al vostre ordinador, els afegirà al menú
 d'arrencada i ho farà saber.
@@ -293,10 +316,11 @@
 
 </para><para>
 
-El &d-i; ús dirà que la instal·lació ha acabat. Traieu el cdrom o qualsevol
-mitjà d'arrencada que hajau utilitzat i premeu &enterkey; per rearrencar la
-màquina. Deuria arrencar al següent pas del procés d'instal·lació, com 
-s'explica al <xref linkend="boot-new" />.
+El &d-i; ús notificarà que la instal·lació s'ha finalitzat. Traieu
+el cdrom o qualsevol mitjà d'arrencada que hajau utilitzat i premeu
+&enterkey; per arrencar de nou la màquina. Ara hauria d'iniciar-se el
+sistema acabat d'instal·lar, i us hauria de permetre l'entrada. Això
+s'explica en detall a <xref linkend="boot-new" />.
 
 </para><para>
 

Reply to: