[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://using-d-i/modules/partman.xmlIndex: ca/using-d-i/modules/partman.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/partman.xml	(revision 45723)
+++ ca/using-d-i/modules/partman.xml	(working copy)
@@ -152,7 +152,7 @@
 
 Si escolliu el particionat guiat utilitzant LVM (xifrat), l'instal·lador
 també crearà una partició <filename>/boot</filename> separada. Les altres
-particions, excepte la d'intercanvi (swap), es crearan dins de la
+particions, inclosa la d'intercanvi (swap), es crearan dins de la
 partició LVM.
 
 </para><para arch="ia64">

Reply to: