[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://install-methods/floppy/m68k.xmlIndex: ca/install-methods/floppy/m68k.xml
===================================================================
--- ca/install-methods/floppy/m68k.xml	(revision 45723)
+++ ca/install-methods/floppy/m68k.xml	(working copy)
@@ -17,9 +17,8 @@
   <sect2 arch="m68k"><title>Escriure imatges de disquet en sistemes Macintosh</title>
 <para>
 
-No hi ha cap aplicació MacOS per a escriure imatges de disquet (i no tindria
-sentit, ja que no es poden usar els disquets per arrencar el sistema
-d'instal·lació o el nucli i els modules des d'un Macintosh). No obstant,
+Com que la versió actual no suporta l'arranc des de disquets per iniciar la instal·lació,
+no hauría forma de fer-ho en els sistemes Macintosh. No obstant,
 aquests fitxers són necessaris per a la instal·lació del sistema operatiu
 i els mòduls, més tard en el procés.
 

Reply to: