[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/hardware/network-cards.xmlOn Mon, Dec 26, 2005 at 11:27:26PM +0100, Joan Sanz wrote:
> Ni les targetes ni els protocols FDDI tampoc no funcionen amb els discos
> d'instal·lació.

discos -> discs

(Apareix més d'una vegada.)

> Igual com per a l'ISDN, el protocol D-channel per als (antics) German 1TR6 no
> funciona; Les plaques Spellcaster BRI ISDN tampoc no funcionen amb el &d-i;.

Pel que fa a l'XDSI (ISDN), el protocol D-channel per als (antics) German
1TR6 no funciona. Les plaques Spellcaster BRI ISDN tampoc funcionen amb
el &d-i;.

(O si es manté el punt i coma, minúscules a continuació. També tinc
dubtes amb XDSI, la majoria de la gent segurament coneix el terme RDSI.)

> Qualsevulla targeta d'interfície de xarxa (NIC)

No em representa cap problema, però potser es podria fer servir
'qualsevol' com a la resta del manual. Què hi dieu?Reply to: