[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/install-methods/download/alpha.xmlOn Tue, Dec 27, 2005 at 12:24:48AM +0100, Miguel Gea Milvaques wrote:
> <filename>milo_<replaceable>subarchitecture</replaceable>.bin</filename>.

Es podria fer la traducció de 'subarchitecture', no?

> Desafortunadament, les imatges de <command>MILO</command> no s'han

Prefereixo 'Malauradament'.

> provat i podrien no funcionar a totes les subarquitectures. Si vegeu que
> no us funcionen, proveu de copiar el binari de 

Si vegeu que -> Si veieu queReply to: