[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/hardware/installation-media.xmlHola,

On Tue, Dec 27, 2005 at 12:40:08AM +0100, Joan Sanz wrote:
> Revisió del paquet.
> 
> Utilitze el "vos" com a tractament de respecte de 2a persona del singular
> (màquina -> home) en lloc d' "us" (2a del plural)

Sempre hem utilitzat la 2a del plural. Seguint la guia d'estil:

  <http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm#2.2.2. ord_usu>

salut,
guillemReply to: