[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/partitioning/partition-programs.xmlI l'últim!

Diff normal dels canvis.

salut,
guillem
9c9
< de particionament a fi que funcionen en diversos tipus de discos durs i
---
> de particionament a fi que funcionen en diversos tipus de discs durs i
33c33
< És el particionador de discos original del Linux, adequat per als experts.
---
> És el particionador de discs original del Linux, adequat per als experts.
37c37
< Aneu amb compte si teniu particions de FreeBSD. Els kernels d'instal·lació
---
> Aneu amb compte si teniu particions de FreeBSD. Els nuclis d'instal·lació
41c41
< <ulink url="&url-linux-freebsd;">Linux+FreeBSD HOWTO</ulink>
---
> <ulink url="&url-linux-freebsd;">COM ES FA Linux+FreeBSD</ulink>
50c50
< És un particionador de discos d'ús senzill, apte per a tothom.
---
> És un particionador de discs d'ús senzill, apte per a tothom.
112c112
< Un d'aquests programes s'executarà per defecte quan seleccioneu
---
> Un d'aquests programes s'executarà de manera predeterminada quan seleccioneu
114c114
< per defecte no és el que voleu, sortiu del particionador, aneu a l'intèrpret
---
> de manera predeterminada no és el que voleu, sortiu del particionador, aneu a l'intèrpret
116c116
< i <keycap>F2</keycap> juntes, i introduïu el nom del programa que voleu fer
---
> i <keycap>F2</keycap> a l'hora, i introduïu el nom del programa que voleu fer
138c138
< sistema de destí. Després d'instal·lar el kernel i els mòduls, executeu:
---
> sistema de destí. Després d'instal·lar el nucli i els mòduls, executeu:
148c148
< <quote>Bootable</quote>.</phrase>
---
> <quote>Arrencable</quote>.</phrase>
152c152
< Un aspecte important quan particioneu discos de tipus Mac és que la partició
---
> Un aspecte important quan particioneu discs de tipus Mac és que la partició
156c156
< <ulink url="&url-mac-fdisk-tutorial;">mac-fdisk Tutorial</ulink>, el qual
---
> <ulink url="&url-mac-fdisk-tutorial;">Tutorial de mac-fdisk</ulink>, el qual

Reply to: