[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: repàs base-configOn Sat, Jun 05, 2004 at 01:15:59AM +0200, Jordi Mallach wrote:
> On Sat, Jun 05, 2004 at 12:36:39AM +0200, Aleix Badia i Bosch wrote:
> > Bon dia de nou Jordi, el "per a" -> "per" en principi hauria de ser per
> > seguir la guia d'estil de softcatalà, vaja, diria que en algun moment es
> > va comentar de seguir-la.
> [...]
> Regla pràctica: en general, utilitzeu per allà on en espanyol
> utilitzaríeu por, i també davant d'infinitiu. En la resta de casos,
> utilitzeu per a. Exemples:
> [...]

   Una alternativa que pense que és correcta és, davant d'infinitiu,
 usar «per tal de»: Per tal de desconnectar-vos, aneu al menú...

> [...]
> > Aprofitant ...... estic força desesperat, algú ha aconseguit configurar
> > la tarja de so d'un "compaq notebook 100" ? Aparentment tot funciona
> > correctament (ALSA) però no hi ha manera de fer que soni res.
> > 0000:00:07.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc.
> > VT82C686 AC97 Audio Controller (rev 21)
> 
> Ui, via82xx... a veure si vas a tindre tanta sort com jo...
> A mi igual, en aquest ordinador s'em carerga el mòdul guai, els
> programes fan com si sonen, però no es sent res.
> [...]

   Segur que no encerte, però per provar... Està el volum a 0?

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@   FIGHT AGAINST SOFTWARE PATENTS!   @
http://www.selidor.net/ 	@ http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es/ @

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: