[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://shadow/po/ca.poDnia Dimecres 02 Juny 2004 22:38, Guillem Jover napisał:

#, c-format
msgid "%d %s since last login.  Last was %s on %s.\n"
msgstr "%d %s des de l'últim accés.  L'últim va ser %s en %s.\n"

#: libmisc/mail.c:73
msgid "No mail."
msgstr "Sense correu." 
millor: "No hi ha correu" ??

#: lib/getdef.c:330
#, c-format
msgid "configuration error - unknown item '%s' (notify administrator)\n"
msgstr ""
"error de configuració - element «%s» desconegut (notifiqueu-ho al "
"administrador)\n"

notifiqueu-ho a l' "

"Usage: %s [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph]\n"
"\t[-h home_ph] [-o other] [user]\n"
msgstr ""
"Ús: %s [-f nom_complet] [-r num_habitació] [-w tef_feina]\n"
"\t[-h tef_casa] [-o altre] [usuari]\n"

#: src/chfn.c:88
#, c-format
msgid "Usage: %s [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph] [-h home_ph]\n"
msgstr ""
"Ús: %s [-f nom_complet] [-r num_habitació] [-w tef_feina] [-h tef_casa]\n"
tel i no tef

#: src/chfn.c:366 src/chsh.c:223
#, c-format
msgid "%s: `%s' is the NIS master for this client.\n"
msgstr "%s: '%s' és el master NIS per a aquest client.\n"
NIS maestre potser?

#: src/gpasswd.c:440
#, c-format
msgid "Removing user %s from group %s\n"
msgstr "Eliminant usuari %s del grup %s\n"
Eliminant l'usuari....

#: src/gpasswd.c:546
#, c-format
msgid "%s: Try again later\n"
msgstr "%s: Intenteu-ho de nou mes tard.\n"
més

: src/gpasswd.c:578
#, c-format
msgid "%s: can't get lock\n"
msgstr "%s: no és pot obtenir el bloqueig\n"
aques es sense accent

#: src/groupmems.c:210
msgid "Not primary owner of current group\n"
msgstr "No es propietari principal del grup actual\n"
és propietari

#: src/newusers.c:419
#, c-format
msgid "%s: can't lock files, try again later\n"
msgstr "%s: no es poden bloquejar els fitxers, intenteu-ho mes tard\n"
més

#: src/passwd.c:283
#, c-format
msgid "User %s has a TCFS key, his old password is required.\n"
msgstr "L'usuari %s te una clau TCFS, es requereix la seva contrasenya 
antiga\n"
té

#: src/passwd.c:314
#, c-format
msgid "Warning: user %s has a TCFS key.\n"
msgstr "Avís: l'usuari %s te una clau TCFS.\n"
idem

#: src/passwd.c:361
msgid ""
"\n"
"Warning: weak password (enter it again to use it anyway).\n"
msgstr ""
"\n"
"Avís: contrasenya devil };->(introduïu-la de nou per fer-la servir 
igualment).\n"
contasenya feble / dèbil

#: src/su.c:216
#, c-format
msgid "%s: must be run from a terminal\n"
msgstr "%s: s'ha d'executar des de una terminal\n"
des d'una

#: src/useradd.c:850 src/usermod.c:480
#, c-format
msgid "%s: error locking group file\n"
msgstr "%s: error bloquejant el fitxer de grups\n"
en bloquejar

#: src/useradd.c:855 src/usermod.c:486
#, c-format
msgid "%s: error opening group file\n"
msgstr "%s: error obrint el fitxer de grups\n"
en obrir

#: src/useradd.c:862 src/usermod.c:597
#, c-format
msgid "%s: error locking shadow group file\n"
msgstr "%s: error bloquejant el fitxer de grups ombra\n"
en bloquejar

#: src/useradd.c:867 src/usermod.c:603
#, c-format
msgid "%s: error opening shadow group file\n"
msgstr "%s: error obrint el fitxer de grups ombra\n"
en obrir

#: src/useradd.c:1174 src/useradd.c:1325 src/usermod.c:1075 src/usermod.c:1086
#: src/usermod.c:1096 src/usermod.c:1143 src/usermod.c:1187
#, c-format
msgid "%s: invalid field `%s'\n"
msgstr "%s: camps «%s» no vàlid\n"
camp

En general canvia Unable - incapaç per No es pot

salut
-- 
Daniel López (a.k.a. Azazelo)
Jabber ID: azazelo en jabber.org
Linux User 309252 | Debian GNU/Linux Sid 
Linux diabelek 2.6.5Reply to: